danh từ bất quy tắc là gì

Rate this post

Danh từ bất quy tắc là danh từ không theo quy tắc cấu trúc của ngôn ngữ và không có quy tắc để tạo ra nó. Ví dụ như “sheep” (cừu), “deer” (gào), “children” (trẻ em), “men” (người đàn ông), “women” (phụ nữ). Những danh từ này không có phần giới từ hay phần đuôi để chúng ta biết nó là danh từ số nhiều hay số ít.

  Nguyện Vọng 1 Là Gì ? Tại Sao Mọi Người lại muốn đỗ NV1