doanh thu là gì ? “Doanh Thu” – Ý Nghĩa và Sử Dụng Trong Tiếng Anh

Rate this post

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về ý nghĩa và cách sử dụng của thuật ngữ “doanh thu” trong tiếng Anh. “Doanh thu” thường được sử dụng để chỉ tổng số tiền thu được từ hoạt động kinh doanh sau khi trừ đi các chi phí và khoản giảm trừ. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nghĩa của “doanh thu” và cách nó thường xuất hiện trong giao tiếp hàng ngày. Hãy cùng bắt đầu!

Từ “doanh thu” thường được sử dụng để chỉ tổng số tiền thu được từ hoạt động kinh doanh sau khi trừ đi các chi phí và khoản giảm trừ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về nghĩa của “doanh thu” và cách nó thường xuất hiện trong giao tiếp hàng ngày.”

“Doanh Thu” Là Gì?

Ý Nghĩa Cơ Bản của “Doanh Thu”

“Doanh thu” là tổng số tiền thu được từ các hoạt động kinh doanh của một tổ chức, công ty hoặc cá nhân sau khi trừ đi các chi phí liên quan và khoản giảm trừ. Đây là một thước đo quan trọng về tình hình tài chính của một doanh nghiệp.

  Acp là gì trên facebook và TikTok

Tổng Số Tiền Thu Được Từ Kinh Doanh

“Tổng số tiền thu” trong “doanh thu” ám chỉ tổng số lượng tiền mà doanh nghiệp hoặc tổ chức kiếm được từ việc bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ hoặc thực hiện các hoạt động kinh doanh khác.

Cách Sử Dụng “Doanh Thu” Trong Tiếng Anh

Đo Lường Hiệu Quả Kinh Doanh

“Doanh thu” thường được sử dụng để đo lường hiệu quả kinh doanh của một tổ chức. Việc theo dõi và phân tích doanh thu giúp đánh giá khả năng tạo lợi nhuận, mức độ phát triển và cơ hội tăng trưởng của doanh nghiệp.

So Sánh Doanh Thu Giữa Các Kỳ Kinh Doanh

So sánh doanh thu giữa các kỳ kinh doanh khác nhau cho thấy sự thay đổi trong tình hình tài chính của doanh nghiệp. Nếu doanh thu tăng qua các kỳ, điều này thể hiện sự phát triển và tăng trưởng.

  scp là gì ?

Những Ví Dụ Thường Nghe Về “Doanh Thu”

“The company’s annual revenue reached $1 million.”

Khi bạn nghe câu này, điều đó ám chỉ rằng doanh thu hàng năm của công ty đạt đến 1 triệu đô la.

“We need to increase our sales to boost revenue.”

Khi ai đó nói “We need to increase our sales to boost revenue,” điều này thể hiện cần phải tăng doanh số bán hàng để tăng doanh thu.

“The new marketing strategy led to higher revenues.”

Khi chiến lược tiếp thị mới dẫn đến doanh thu cao hơn, điều này cho thấy chiến lược đã mang lại hiệu quả kinh doanh tích cực.


FAQs – Câu Hỏi Thường Gặp

Q1: “Doanh thu” nghĩa là gì trong tiếng Việt?

A1: “Doanh thu” dịch sang tiếng Việt có nghĩa là “total revenue” hoặc “tổng số tiền thu từ hoạt động kinh doanh.”

Q2: Làm thế nào để tính “doanh thu”?

  hàn huyên là gì *

A2: “Doanh thu” được tính bằng cách cộng tổng số tiền thu được từ bán hàng, cung cấp dịch vụ hoặc các hoạt động kinh doanh khác, sau khi đã trừ đi các chi phí và khoản giảm trừ tương ứng.

Q3: Tại sao doanh thu quan trọng trong kinh doanh?

A3: Doanh thu là một thước đo quan trọng về tình hình tài chính của doanh nghiệp, giúp đánh giá hiệu suất kinh doanh, khả năng tạo lợi nhuận và tiềm năng tăng trưởng.