Đăng ký ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Đăng nhập

Đăng ký ngay

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

.doc là phần mở rộng của loại file nào

Phần mở rộng tập tin là phần dùng để nhận biết tập tin được tạo ra từ phần mềm gì và sẽ được mở bằng phần mềm nào. Một số phần mở rộng của file thường gặp trên máy tính như .doc, xls,  .rtf, .txt, .ppt,  .pps.

Vậy, bạn có biết .doc là phần mở rộng của loại file nào chưa?

Đuôi “.doc “ phần mở rộng của tập tin chương trình MSWord. Phiên bản phát triển của  Microsoft Office sau này cho ra phần mở rộng khác là “.docx”

Hiện nay, có rất nhiều người còn hay sửu dụng file.Doc  là vì đây là phiên bản của word 2003. Và để chắc chắn rằng khi gửi cho một ai đó. Họ sẽ có thể mở được. Vì chỉ cần là cài bản word thấp nhất là word 2003 trở đi là có thể mở được file .Doc này.. Hoặc dùng Add-in “Microsoft Office Compatibility Pack for Word, do chính hãng Microsoft cung cấp để xem những định dạng đó.

Giới thiệu Huyền

Viết bình luận

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>