Rate this post

Ease of access là một tính năng của hệ điều hành Windows và các ứng dụng khác, nó cung cấp các công cụ và tùy chọn để giúp người dùng có thể dễ dàng truy cập và sử dụng máy tính và các chương trình. Các tùy chọn trong Ease of access bao gồm chức năng phóng to màn hình, chức năng giảm nhạy, chức năng giọng điện tử, chức năng phím tắt, chức năng giúp người dùng có thể dễ dàng điều khiển chuột hoặc bàn phím.

Ease of access cũng có thể giúp người dùng với các vấn đề về thị giác, nghe, hoặc khả năng di chuyển để dễ dàng truy cập và sử dụng máy tính của họ.

  SM là gì ?

Ví dụ: Người dùng có thể sử dụng chức năng phóng to màn hình để tăng kích thước của các chữ và hình ảnh trên màn hình, hoặc sử dụng chức năng giọng điện tử để đọc chữ trên màn hình cho họ.