Rate this post

EQ là viết tắt của từ “equalization” hoặc “equalizer” trong âm thanh và điện tử. EQ là một thiết bị hoặc chức năng cho phép người dùng tăng hoặc giảm các tần số khác nhau trong một tín hiệu âm thanh. EQ có thể được sử dụng để làm cho âm thanh trở nên trung thực hơn hoặc để tạo ra các hiệu ứng âm thanh đặc trưng. EQ có thể được tìm thấy trong các thiết bị âm thanh như mixers, amplifiers, và software.

EQ có tác dụng gì?

EQ (equalization) là một chức năng cho phép người dùng tăng hoặc giảm các tần số khác nhau trong một tín hiệu âm thanh. Có nhiều tác dụng của EQ và cách sử dụng nó khác nhau tùy thuộc vào mục đích và kỹ thuật sử dụng.

  • EQ có thể được sử dụng để làm cho âm thanh trở nên trung thực hơn, điều chỉnh các tần số để phù hợp với độ trung thực của tai người nghe.
  • EQ cũng có thể được sử dụng để tạo ra các hiệu ứng âm thanh đặc trưng như tăng hoặc giảm.

EQ có nhiều tác dụng, chẳng hạn:

  • Làm cho âm thanh trung thực hơn: EQ có thể được sử dụng để cân bằng các tần số trong tín hiệu âm thanh, giúp cho âm thanh trở nên trung thực hơn và dễ nghe hơn.
  • Tăng hoặc giảm âm sắc: EQ có thể được sử dụng để tăng hoặc giảm các tần số đặc trưng của một âm thanh, ví dụ như tăng bass hoặc giảm treble.
  • Tạo ra các hiệu ứng âm thanh đặc trưng: EQ có thể được sử dụng để tạo ra các hiệu ứng âm thanh đặc trưng, ví dụ như tạo ra âm thanh “cổ điển” hoặc “hi-fi”