Rate this post

GDP (Gross Domestic Product) là tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định (thông thường là 1 năm). GDP được sử dụng như một chỉ số đo lường sức khỏe kinh tế của một quốc gia, và thường được dùng để so sánh mức độ phát triển kinh tế giữa các quốc gia.

phương pháp tính gdp là gì

Phương pháp tính GDP phổ biến nhất là dựa trên số tiền mà một quốc gia chi tiêu vào sản xuất hàng hóa và dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định. GDP có thể tính theo các cách khác nhau, nhưng phương pháp này được gọi là GDP theo sản lượng (GDP phát sinh). Đây là cách tính GDP của Phòng thống kê quốc gia đưa ra.