Rate this post

“Gen Z” là tên viết tắt của “Generation Z”, tức là thế hệ trẻ thứ hai sau thế hệ “Millennials” (thế hệ Y). Các người thuộc thế hệ Z sinh sau năm 1997, và hiện nay đang độ tuổi từ 6 đến 25. Thế hệ Z được coi là những người trẻ được làm dạy về công nghệ từ nhỏ, và họ được xem là những người sử dụng công nghệ một cách tự nhiên và thông thái hơn so với các thế hệ trước.

Thế hệ Gen Z là gì ?

Thế hệ Gen Z là một nhóm người trẻ sinh sau năm 1997, và hiện nay đang độ tuổi từ 6 đến 25. Thế hệ Gen Z được coi là những người trẻ được làm dạy về công nghệ từ nhỏ, và họ được xem là những người sử dụng công nghệ một cách tự nhiên và thông thái hơn so với các thế hệ trước.

Thế hệ Gen Z cũng được coi là thế hệ đầu tiên đã sống trong một thế giới liên tục được kết nối qua mạng internet, và họ có khả năng sử dụng các công cụ trực tuyến một cách tự nhiên hơn so với các thế hệ trước.

gen z từ năm nào

Thế hệ Gen Z bao gồm những người sinh sau năm 1997, và hiện nay đang độ tuổi từ 6 đến 25. Nếu bạn sinh sau năm 1997 và hiện nay đang trên 25 tuổi, thì bạn thuộc thế hệ Gen Z. Nếu bạn sinh trước năm 1997, thì bạn không thuộc thế hệ Gen Z mà thuộc một thế hệ khác, có thể là thế hệ Millennials (thế hệ Y) hoặc thế hệ X.

Sau thế hệ Z là thế hệ nào?

Hiện tại, thế hệ Z vẫn đang là thế hệ trẻ nhất, vì vậy chưa có thế hệ sau thế hệ Z được xác định. Tuy nhiên, một số người đã bắt đầu sử dụng tên “Thế hệ Alpha” để chỉ những người sinh sau năm 2010, và có vẻ như tên này sẽ được sử dụng rộng rãi hơn trong tương lai. Tuy nhiên, chưa có định nghĩa chính thức về thế hệ Alpha và không có ai biết chắc chắn những người thuộc thế hệ này sẽ được coi như thế nào.

Đặc điểm của thế hệ Z

Đặc điểm của thế hệ Gen Z có thể khác nhau tùy theo nhiều yếu tố, nhưng một số đặc điểm phổ biến có thể kể đến bao gồm:

  • Sử dụng công nghệ tự nhiên: Thế hệ Gen Z được làm dạy về công nghệ từ nhỏ, và họ thường sử dụng công nghệ một cách tự nhiên và thông thái hơn so với các thế hệ trước.
  • Kết nối mạng internet liên tục: Thế hệ Gen Z là thế hệ đầu tiên đã sống trong một thế giới liên tục được kết nối qua mạng internet, và họ có khả năng sử dụng các công cụ trực tuyến một cách tự nhiên hơn so với các thế hệ trước.
  • Quan tâm đến vấn đề xã hội: Thế hệ Gen Z thường quan tâm đến các vấn đề xã hội, như bảo vệ môi trường và công bằng, và họ có xu hướng tham gia các hoạt động xã hội hơn so với các thế hệ trước.
  • Có khả năng tương tác với nhiều loại nội dung khác nhau: Thế hệ Gen Z có khả năng tương tác với nhiều đối tượng và thế hệ.

So sánh gen z và gen y

Thế hệ Gen Y (hay còn được gọi là thế hệ Millennials) là nhóm người sinh giữa năm 1980 và năm 1996. Thế hệ Gen Z (hay còn được gọi là thế hệ Đại học) là nhóm người sinh sau năm 1997. Thế hệ Gen Y và Gen Z có một số đặc điểm tương đồng nhưng cũng có một số khác biệt:

  • Thế hệ Gen Y được làm dạy về công nghệ từ khi lớn hơn, trong khi thế hệ Gen Z được làm dạy về công nghệ từ nhỏ.
  • Thế hệ Gen Y đã sống trong một thế giới liên tục được kết nối qua mạng internet nhưng không tự nhiên như thế hệ Gen Z.
  • Thế hệ Gen Y quan tâm đến các vấn đề xã hội nhưng không tự nhiên như thế hệ Gen Z.
  • Thế hệ Gen Y có khả năng tương tác với nhiều loại nội dung khác nhau nhưng không tự nhiên như thế hệ Gen Z.