gotta là gì ?

Rate this post

“Gotta” là viết tắt của “have got to” hoặc “have got a”, trong tiếng Anh nó thường được sử dụng để thể hiện ý nghĩa “phải”, “cần” hoặc “đã có”.

Ví dụ:

I gotta go now. (Tôi phải đi bây giờ.)
She’s gotta finish her homework before she can go out. (Cô ấy phải hoàn thành bài tập trước khi được đi ra ngoài.)
They’ve gotta a lot of work to do before the deadline. (Họ đã có nhiều công việc cần phải làm trước thời hạn.)

“Have got to” hoặc “have got a” cũng có thể được viết tắt khác là “gotta” nhưng đây là một cách sử dụng phổ biến và không phải là cách viết tắt chính thức trong tiếng Anh.

gotta là gì được tham khảo từ các website

[1] “gotta ý nghĩa, định nghĩa, gotta là gì: 1. short form of have got to: 2. short form of have got to: 3. (spelled the way it is often…. Tìm hiểu thêm.”
URL: https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/gotta

[2] “Gotta là gì? Đây là từ thường được dùng nói nhanh trong giao tiếp hằng ngày và có thể bạn sẽ ít thấy hơn gonna. Từ Gotta viết đầy đủ trong tiếng anh chia thành 2 trường hợp: Gotta = (have) got a (có…) Ex: He has gotta archery. Hoặc He gotta archery.”
URL: https://verbalearn.com/ngu-phap-tieng-anh/gotta-gonna-wanna-la-gi/

  nghĩa đen là gì ?

[3] “Gonna = Sắp sửa. Gotta = Cần phải. wanna = Muốn. Lamma = Để tôi. Gimme = Đưa tôitôi. Outta = Cút khỏi, ra khỏi (ví dụ: Get outta my way!) Kinda = Khá, giống, hơi hơi (VD: He is kinda tired = Anh ấy hơi mệt) Imma = Sắp đi (Im goin to = tôi sắp đi) Hafta = Phải đi (I have to leave now = I hafta …”
URL: https://toomva.com/post/gonna-gotta-nghia-la-gi=78

[4] “Gotta là viết tắt của từ got to hoặc là have got to, được hiểu là phải làm gì đó. Đây cũng được coi là từ lóng trong Tiếng Anh. Cách dùng này thường xuất hiện trong văn nói hoặc lời bài hát, ngôn ngữ bình dân.”
URL: https://www.pdiam.com/gotta-la-gi/

[5] “Trường hợp 1: Gotta = Have got to Ai đó phải làm gì. Ex: a. This is the last train, so we gotta now. (Đây là chuyến tàu cuối, vì thế chúng tôi phải đi bây giờ) My younger brother have not gotta do such errands. (Em trai tôi phải làm những việc lặt vặt) Trường hợp 2: Gotta = Have got a”
URL: https://dafulbrightteachers.org/gonna-gotta-wanna/

  ánh sáng là gì và nội dung vấn để liên quan ánh sáng là gì

[6] “Bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Gonna là gì?, Gotta, Wanna là gì?- Cách viết tắt của một số từ tiếng anh. Những từ như GONNA hay WANNA trong những bài hát và bộ phim bằng tiếng Anh không phải là tiếng lóng. Chúng là dạng nói tắt của một số cụm từ thông dụng …”
URL: https://thangtienganh.com/gonna-gotta-wanna-la-gi/

[7] “Hình thức đầy đủ của từ viết tắt Gonna là cụm từ going to. Going to có nghĩa là bạn dự định làm gì ở tương lai gần thôi nhé. Từ gonna này thường được người bản xứ sử dụng để đọc nhanh cho cụm từ going to cũng giống như ở miền Bắc nước ta gọi đi mô rứa là đi đâu thế.”
URL: https://vfo.vn/r/gonna-gotta-la-gi-viet-tat-cua-tu-tieng-anh-nao.117907/

[8] “Gotta là dạng viết tắt của : 1. Gotta = (have) got a (có). Ví dụ: I have got a car . = I have gotta car. She hasnt got a penny = She hasnt gotta penny. 2. Gotta = (have) got to (phải) Ví dụ : I have got to go now. = I have gotta go now. She have got to tell you the truth = She have gotta tell you the truth.”
URL: https://www.viettat.com/2014/09/gotta-kinda-la-dang-viet-tat-cua-cai-gi.html

  axit pantothenic là gì

[9] “Gonna là gì? Gonna là cách viết tắt của cụm từ Going to . Going to là cấu trúc thể hiện dự định làm việc gì đó ở tương lai gần. Gonna được dùng rất phổ biến trong văn nói của người bản xứ, trong các lời bài hát. Ví dụ:”
URL: https://wikiaz.net/gonna-gotta-wanna-la-gi/

[10] “Bạn đang xem: Gonna, gotta, wanna là gì? Những từ bỏ như GONNA giỏi WANNA trong số những bài hát cùng bộ phim bằng tiếng Anh chưa hẳn là tiếng lóng. Chúng là dạng nói tắt của một số trong những cụm từ phổ biến trong khẩu ngữ.”
URL: https://benh.edu.vn/gonna-la-gi/

Bạn đang xem từ khoá gotta là gì được cập nhật vào ngày 22/2/2023 trên . Đây là 10 kết quả tốt nhất tính từ ngày cập nhật đến nay. Bạn có thể gửi câu hỏi cho website của bên mình trong phần bình luôn nhé.