Gpa là gì ? Cách tính điểm gpa là gì

Rate this post

GPA là viết tắt của “grade point average”, có nghĩa là “điểm trung bình học lực”. GPA là một con số đo lường hiệu quả học tập của một học sinh trong một khoảng thời gian nhất định, thông thường là một năm học hoặc một học kỳ. GPA được tính dựa trên các điểm số mà học sinh đạt được trong các môn học và được chuyển đổi thành một con số trung bình.

điểm gpa là gì

GPA là viết tắt của “grade point average”, có nghĩa là “điểm trung bình học lực”. GPA là một con số đo lường hiệu quả học tập của một học sinh trong một khoảng thời gian nhất định, thông thường là một năm học hoặc một học kỳ. GPA được tính dựa trên các điểm số mà học sinh đạt được trong các môn học và được chuyển đổi thành một con số trung bình.

  oxit axit là gì cho ví dụ

Cách tính điểm gpa là gì

một tín chỉ. Nếu bạn đã học hai môn trên trong một năm học, tổng số tín chỉ của bạn là 2 tín chỉ.

Chia tổng số điểm số bạn đạt được cho tổng số tín chỉ mà bạn đã học. Kết quả được đạt được sẽ là điểm GPA của bạn. Ví dụ trên, nếu tổng số điểm số của bạn là 175 điểm và tổng số tín chỉ là 2 tín chỉ, thì điểm GPA của bạn là 175/2 = 87,5.

Lưu ý: Cách tính điểm GPA có thể khác nhau tùy theo hệ thống điểm số của các trường học và các quốc gia. Vì vậy, bạn nên kiểm tra cách tính điểm GPA theo quy định của trường học hoặc các điều lệ của quốc gia mà bạn đang học.