Hình tam giác là gì? Phân loại và các công thức tính?

Rate this post

Hình tam giác, một trong những khái niệm cơ bản của hình học, vẫn là một “nhân vật” đặc biệt và thú vị trong thế giới hình học. Hãy cùng chúng ta khám phá sâu hơn về loại hình này, để hiểu rõ hơn về tính chất, tính đặc biệt và những ứng dụng thú vị của hình tam giác trong cuộc sống và giáo dục.

Tam giác – Hình học cơ bản

Trong thế giới hình học, tam giác là một loại hình học phẳng cơ bản có 3 đỉnh không thẳng hàng với nhau. Để hình thành một tam giác, chúng ta cần kết nối 3 điểm này bằng 3 đoạn thẳng. Điều đặc biệt là tam giác luôn thuộc vào loại đa giác lồi, nghĩa là các góc bên trong của tam giác luôn nhỏ hơn 180°. Hơn nữa, các góc bên trong và bên ngoài của tam giác có mối quan hệ đặc biệt: tổng các góc bên trong luôn bằng 180°.

Tam giác không chỉ đơn giản là một hình có ba cạnh và ba góc, nó còn tỏa sáng qua những tính chất đặc biệt:

Tính chất cạnh và góc

 • Tổng số đo các góc trong của một tam giác luôn bằng 180°.
 • Độ dài một cạnh luôn lớn hơn hiệu độ dài hai cạnh còn lại, và nhỏ hơn tổng độ dài của chúng.
 • Trong một tam giác, cạnh đối diện với góc lớn nhất chính là cạnh dài nhất, và ngược lại, góc đối diện với cạnh dài nhất chính là góc lớn nhất.
  Táo Không Sắc Là Gì ?

Điểm giao của đường đặc biệt

Tam giác còn có những đường đặc biệt đáng chú ý:

 • Tam giác có 3 đường cao, và chúng giao nhau tại một điểm gọi là trực tâm của tam giác.
 • Tam giác có 3 đường trung tuyến, và chúng giao nhau tại trọng tâm của tam giác. Điều đặc biệt là khoảng cách từ trọng tâm đến ba đỉnh của tam giác luôn bằng 2/3 độ dài đường trung tuyến tương ứng, và tam giác sẽ được chia thành hai phần có diện tích bằng nhau.
 • Tam giác có 3 đường trung trực, và chúng giao nhau tại tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác.
 • Tam giác có 3 đường phân giác trong, và chúng giao nhau tại tâm đường tròn nội tiếp của tam giác.

Những điểm đặc biệt của hình tam giác

Khi chúng ta nghiên cứu kiến thức về tam giác, ngoài việc hiểu rõ các tính chất cơ bản, cũng cần nắm vững những đường đặc biệt thuộc về hình tam giác:

 • Đường trung tuyến: Đây là đường thẳng nối một đỉnh của tam giác với trung điểm của cạnh đối diện. Một tam giác có ba đường trung tuyến, và chúng giao nhau tại một điểm duy nhất.
 • Đường cao: Đây là đường thẳng từ một đỉnh hạ xuống cạnh đối diện, tạo góc vuông. Tam giác cũng có ba đường cao, và chúng giao nhau tại một điểm duy nhất.
 • Đường trung trực: Đây là đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng tại trung điểm của nó. Tam giác có ba đường trung trực, giao nhau tại một điểm.
 • Đường trung bình: Đây là đường thẳng nối trung điểm của hai cạnh tam giác.
 • Đường tròn ngoại tiếp tam giác: Đây là đường tròn đi qua ba đỉnh của tam giác.
 • Đường tròn nội tiếp tam giác: Đây là đường tròn tiếp xúc với ba cạnh của tam giác.
  Chỉ số NEU là gì? Chỉ số NEU trong máu cao là do đâu?

Tam giác bằng nhau

Hai tam giác được coi là bằng nhau khi có sự tương đồng về cạnh và góc. Có một số trường hợp để xác định sự tương đồng giữa hai tam giác:

 • Cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c): Nếu ba cạnh của một tam giác bằng ba cạnh của tam giác khác, thì hai tam giác đó bằng nhau.
 • Cạnh – góc – cạnh (g.c.g): Nếu hai cạnh và góc nằm giữa chúng của một tam giác bằng hai cạnh và góc tương ứng của tam giác khác, thì hai tam giác đó bằng nhau.
 • Góc – cạnh – góc (g.c.g): Nếu một tam giác có một cạnh và hai góc kề bằng với một cạnh và hai góc kề của tam giác khác, thì hai tam giác đó bằng nhau.
 • Hai cạnh góc vuông: Nếu hai tam giác có hai cạnh góc vuông tương tự, tức là cạnh góc vuông của tam giác này bằng cạnh góc vuông của tam giác kia, thì hai tam giác đó bằng nhau. (cạnh – góc – cạnh)
 • Cạnh góc vuông và góc nhọn kề cạnh đó: Nếu tam giác có một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh đó bằng một tam giác khác, thì hai tam giác đó bằng nhau.
  Nho giáo là gì? Nội dung, nguồn gốc, đặc điểm

Kết luận

Tam giác, với những tính chất đặc biệt và đa dạng trong cách xác định sự tương đồng giữa chúng, đóng vai trò quan trọng trong hình học và trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Hiểu rõ về tam giác không chỉ giúp chúng ta nắm vững kiến thức hình học cơ bản mà còn giúp tư duy logic và phân tích sắc sảo. Điều này càng thúc đẩy tầm quan trọng của việc giáo dục hình học, đặc biệt là hình tam giác, đối với sự phát triển của trẻ em.