hoàn lưu bão là gì

Rate this post

Hoàn lưu bão là một khái niệm trong tự nhiên học, đặc biệt là trong mô hình hóa và theo dõi bão. Hoàn lưu bão là sự quay lại của một bão sau khi nó đã đi qua một vùng biển hoặc đất liền. Điều này có thể xảy ra khi một bão đã mất đi năng lượng của nó trong vùng biển hoặc đất liền và sau đó lại tìm được năng lượng mới trong vùng biển hoặc đất liền khác. Khi bão hoàn lưu, nó có thể tăng sức mạnh và trở thành một bão mạnh hơn. Hoàn lưu bão là một yếu tố rất khó dự đoán và đòi hỏi phải theo dõi và mô hình hóa kỹ lưỡng để đưa ra dự đoán