Hơn 60 Bài Thuyết Minh Về Cái Phích Nước Trên 9đ

Rate this post

Chia sẻ cho bạn danh sách 67 bài văn thuyết minh về cây bút bi học sinh giỏi cấp thành phố. Từ đó, giúp các bài có được bài viết hay và gợi ý cho bạn những ý tưởng bài văn hay nhất. Cùng với dàn ý bài văn để bạn tham khảo nhé.

Nội dung bài viết

Dàn ý thuyết minh về cái phích nước

56 Bài Thuyết minh về cái phích nước

thuyết minh về cái phích nước – của Phạm Thanh Hà

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Phan Bội Châu
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố”
  50 Bài văn thuyết minh về con trâu trên 9đ

thuyết minh về cái phích nước – của Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên

 • Điểm : 9đ
 • Trường : THCS Hồng Bàng
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố

thuyết minh về cái phích nước – của Võ Ngọc Phương Lam

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Nguyễn Văn Tố
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố

thuyết minh về cái phích nước – của Đặng Yến My

 • Điểm : 9đ
 • Trường : THCS Đông Thạnh
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố

thuyết minh về cái phích nước – của Ngô Tú Hà

 • Điểm : 9đ
 • Trường : THCS Lê Tấn Bê
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố
  50 bài văn thuyết minh về cái Quạt trên 9đ

thuyết minh về cái phích nước – của Ngô Tú Hà

 • Điểm : 9đ
 • Trường : THCS Lê Tấn Bê
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố

thuyết minh về cái phích nước – của Phan Thị Kim Chi

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Lê Văn Tám
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố

thuyết minh về cái phích nước – của Trần Hoàng Anh Thy

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Lê Anh Xuân
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố

thuyết minh về cái phích nước – của Lê Dư Phương Nghi

 • Điểm : 10đ
 • Trường : THCS Tân Tạo
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố

thuyết minh về cái phích nước – của Đoàn Kiến Quốc

 • Điểm : 9đ
 • Trường : THCS Ngô Chí Quốc
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố

thuyết minh về cái phích nước – của Lương Khánh Chi

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Nguyễn Văn Tố
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố

thuyết minh về cái phích nước – của Bạch Thể Phụng

 • Điểm : 10đ
 • Trường : THCS Trần Quốc Toản
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố

thuyết minh về cái phích nước – của Ngô Việt Thi

 • Điểm : 10đ
 • Trường : THPT chuyên Trần Đại Nghĩa
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố

thuyết minh về cái phích nước – của Phan Thị Kim Chi

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Lê Văn Tám
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố

thuyết minh về cái phích nước – của Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên

 • Điểm : 9đ
 • Trường : THCS Hồng Bàng
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố

thuyết minh về cái phích nước – của Nguyễn Anh Thư

 • Điểm : 9đ
 • Trường : THCS Ngô Chí Quốc
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố

thuyết minh về cái phích nước – của Thới Hoàng Bảo Ngân

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Huỳnh Văn Nghệ
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố

thuyết minh về cái phích nước – của Lê Mỹ Tú

 • Điểm : 10đ
 • Trường : THCS Lê Văn Tám
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố

thuyết minh về cái phích nước – của Phạm Thanh Hà

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Phan Bội Châu
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố

thuyết minh về cái phích nước – của Đặng Yến My

 • Điểm : 9đ
 • Trường : THCS Đông Thạnh
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố

thuyết minh về cái phích nước – của Phạm Thanh Hà

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Phan Bội Châu
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố
  50 bài văn thuyết minh về cây Chuối trên 9đ

thuyết minh về cái phích nước – của Trần Hoàng Anh Thy

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Lê Anh Xuân
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố

thuyết minh về cái phích nước – của Ngô Việt Thi

 • Điểm : 10đ
 • Trường : THPT chuyên Trần Đại Nghĩa
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố

thuyết minh về cái phích nước – của Phạm Thanh Hà

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Phan Bội Châu
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố

thuyết minh về cái phích nước – của Phan Thị Kim Chi

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Lê Văn Tám
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố

thuyết minh về cái phích nước – của Nguyễn Xuân Yến

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Phú Hòa Đông
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố

thuyết minh về cái phích nước – của Lê Sơn Thái

 • Điểm : 9đ
 • Trường : THCS Trung Lập
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố

thuyết minh về cái phích nước – của Lê Ngọc Duyên Thơ

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Thoại Ngọc Hầu
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố

thuyết minh về cái phích nước – của Huỳnh Gia Hân

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Hai Bà Trưng
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố

thuyết minh về cái phích nước – của Phạm Hải Mộc Lan

 • Điểm : 10đ
 • Trường : THCS Tăng Nhơn Phú B
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố

thuyết minh về cái phích nước – của Lê Ngọc Duyên Thơ

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Thoại Ngọc Hầu
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố

thuyết minh về cái phích nước – của Trần Hoàng Anh Thy

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Lê Anh Xuân
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố

thuyết minh về cái phích nước – của Huỳnh Gia Hân

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Hai Bà Trưng
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố

thuyết minh về cái phích nước – của Nguyễn Huỳnh Như

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Nguyễn Thị Hương
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố

thuyết minh về cái phích nước – của Đoàn Kiến Quốc

 • Điểm : 9đ
 • Trường : THCS Ngô Chí Quốc
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố

thuyết minh về cái phích nước – của Lê Sơn Thái

 • Điểm : 9đ
 • Trường : THCS Trung Lập
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố

thuyết minh về cái phích nước – của Trần Hoàng Anh Thy

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Lê Anh Xuân
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố

thuyết minh về cái phích nước – của Lê Ngọc Hà Vân

 • Điểm : 9đ
 • Trường : THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố

thuyết minh về cái phích nước – của Lê Phạm Xuân Mai

 • Điểm : 10đ
 • Trường : THCS Kiến Thiết
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố

thuyết minh về cái phích nước – của Lâm Thanh Phương

 • Điểm : 9,5
 • Trường : THCS Hồng Bàng
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố

thuyết minh về cái phích nước – của Lương Khánh Chi

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Nguyễn Văn Tố
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố

thuyết minh về cái phích nước – của Đoàn Kiến Quốc

 • Điểm : 9đ
 • Trường : THCS Ngô Chí Quốc
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố

thuyết minh về cái phích nước – của Huỳnh Trịnh Gia Hân

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Lý Thường Kiệt
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố

thuyết minh về cái phích nước – của Võ Ngọc Phương Lam

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Nguyễn Văn Tố
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố

thuyết minh về cái phích nước – của Lâm Thanh Phương

 • Điểm : 9,5
 • Trường : THCS Hồng Bàng
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố

thuyết minh về cái phích nước – của Trương Mạng Ngọc

 • Họ Và Tên : Trương Mạng Ngọc
 • Trường : THCS Lê Văn Tám
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố

thuyết minh về cái phích nước – của Vũ Ngọc Quỳnh Vân

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Lê Văn Tám
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố

thuyết minh về cái phích nước – của Vũ Ngọc Quỳnh Vân

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Lê Văn Tám
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố

thuyết minh về cái phích nước – của Huỳnh Nhật Bảo An

 • Điểm : 9đ
 • Trường : THCS Cách Mạng Tháng Tám
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố

thuyết minh về cái phích nước – của Lương Khánh Chi

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Nguyễn Văn Tố
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố

“thuyết minh về cái phích nước – của Hoàng Thủy Vy Thảo

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Bình Chiểu
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố”

“thuyết minh về cái phích nước – của Trương Mạng Ngọc

 • Họ Và Tên : Trương Mạng Ngọc
 • Trường : THCS Lê Văn Tám
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố”

“thuyết minh về cái phích nước – của Võ Ngọc Phương Lam

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Nguyễn Văn Tố
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố”

“thuyết minh về cái phích nước – của Trần Hoài Anh

 • Điểm : 9đ
 • Trường : THCS Tân Quý Tây
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố”

“thuyết minh về cái phích nước – của Võ Ngọc Ngân Khánh

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Đống Đa
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố”

“thuyết minh về cái phích nước – của Đặng Thị Ngọc Mỹ

 • Điểm : 9đ
 • Trường : THCS Gò Vấp
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố”