Rate this post

Số nhận dạng duy nhất trên Facebook hoặc ID người dùng của bạn là một chuỗi số không nhận dạng cá nhân bạn nhưng kết nối với hồ sơ Facebook của bạn. Bạn có một ID người dùng tự động, cho dù bạn có chọn tạo tên người dùng hay không. Bất kỳ ai có ID người dùng đều có thể xem hồ sơ của bạn, bao gồm mọi thông tin công khai.

Nó giúp các ứng dụng khác cá nhân hóa trải nghiệm của bạn bằng cách kết nối với tài khoản Facebook của bạn. Khi bạn cho phép các ứng dụng kết nối với tài khoản Facebook của mình, chúng có thể sử dụng ID người dùng của bạn để xem thông tin công khai, như hồ sơ công khai và danh sách bạn bè của bạn. Khi bạn gặp sự cố với ứng dụng hoặc trò chơi, ID người dùng của bạn có thể giúp nhà phát triển điều tra vấn đề tốt hơn để hiểu và giải quyết các mối quan tâm cụ thể của bạn.

ID Facebook, số cụ thể được chỉ định cho bạn khi bạn tham gia trang web lần đầu tiên. Facebook chỉ định cho mỗi người dùng mới một số nhận dạng duy nhất. Bạn sử dụng số nhận dạng này trong URL Facebook để tìm người dùng. Hồ sơ của người dùng hiển thị và bạn có thể gửi yêu cầu kết bạn trên Facebook hoặc đọc các bài đăng trên Tường của người dùng bằng cách sử dụng số nhận dạng trong chuỗi truy vấn “ID” của URL.

Trên Facebook, một số nhận dạng (FB ID) được gán cho hầu hết các phần nội dung. Giá trị nhận dạng là một số nguyên dương đơn giản như 12345. Bạn có thể sử dụng FB ID để trích dẫn một phần nội dung một cách chính xác và ngắn gọn bằng cách sử dụng URL fb.com/ <fbid>.
Như được giải thích bên dưới, một FB ID hiển thị công khai có sẵn cho nhiều loại nội dung, mặc dù không phải tất cả các loại. Những số nhận dạng này có thể được sử dụng (và lạm dụng) theo những cách thú vị.

Các ví dụ

Đây là một số URL của nhiều nội dung khác nhau trên Facebook. ID FB được in đậm:

 • https://www.facebook.com/profile.php?id=4
 • https://www.facebook.com/pages/doorsopenTO/361063578336  
 • https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151052362543337&set=a.402126878336.167300.36106357833
 • https://www.facebook.com/doorsopenTO/posts/10150868476418337
  Cách thay đổi tên Kênh Youtube của bạn (trên IOS, Android và Máy tính)

Phạm vi

Đối với các loại cấp cao nhất này, mỗi mục có một ID FB:

 • Người (hay còn gọi là hồ sơ, người dùng, dòng thời gian)
 • Trang
 • Biến cố
 • Tập đoàn

Đối với những loại được đính kèm với một mục cấp cao nhất, mỗi mục có một ID FB:

 • Cập nhật trạng thái (một bài đăng văn bản)
 • ảnh
 • Video
 • Album

ID FB dường như không tồn tại cho các loại mặt hàng này:

 • Nhận xét (được đính kèm vào trạng thái / ảnh / video / album)
 • Giống
 • Nguồn cấp tin tức
 • Tin nhắn trong tin nhắn riêng tư
 • Tệp đính kèm trong nhắn tin riêng tư

Cách sử dụng và tại sao

 • Cách chính bạn sử dụng FB ID là trích dẫn một mục cụ thể. Ví dụ: đó có thể là hồ sơ của một người hoặc một bức ảnh duy nhất. Giải pháp thay thế cho việc sử dụng FB ID là sử dụng một tham chiếu ngôn ngữ tự nhiên khó xử như “bức ảnh nơi bạn mặc chiếc áo sơ mi đỏ” hoặc “chuỗi tai nạn xe hơi đêm qua”. Nhưng cũng có một số điểm tinh tế.
 • Khi bạn biết ID FB, bạn có thể xem mặt hàng tại www.facebook.com/ <fbid>, hoặc thậm chí đơn giản hơn tại fb.com/ <fbid>. Không cần chỉnh sửa số thành URL có cấu trúc như /photo.php?fbid=xxx&set=yyy hoặc / JohnSmith / posts / zzz.
 • Để lấy FB ID của một bài đăng hoặc ảnh, hãy nhìn vào văn bản dấu thời gian (ví dụ: “5 phút trước”), đây là một liên kết cố định với phần nội dung đó. Để lấy ID FB của một người, trang hoặc nhóm, bạn có thể sử dụng https://randomtools.io/
 • Đề cập đến một người bằng tên (ví dụ: John Smith) có thể rất dễ mắc lỗi. Ví dụ: nhiều người có thể có tên này, vì vậy việc tìm kiếm có thể mang lại nhiều kết quả sai. Người đó có thể đã loại trừ hồ sơ của họ khỏi tìm kiếm công khai, điều này sẽ khiến họ khó tìm thấy. Để so sánh, việc trích dẫn bằng ID FB rất dễ dàng và rõ ràng.
 • Đối với bất kỳ ảnh nào, URL của ảnh thô (chứ không phải trang ảnh có lượt thích và bình luận) dường như luôn chứa ID FB, cùng với các con số không giải thích được khác.
  Ví dụ: ID FB của 526270_10151052362543337_2115714767_n.jpg là 10151052362543337. Các URL ảnh cũ hơn cũng chứa ID FB của người tải lên, nhưng các ảnh được tải lên sau một ngày nhất định không còn có ID này nữa. Vì vậy, nếu bạn được cung cấp URL ảnh trực tiếp từ bên ngoài, điều này rất hữu ích để truy xuất chuỗi hội thoại (nếu bạn có quyền xem chuỗi). Và như đã lưu ý, đối với các URL trước đó, bạn thậm chí có thể truy xuất hồ sơ của người dùng đã tải ảnh lên.
 • Liên kết tiêu chuẩn cho một trang ảnh không chỉ bao gồm ID FB của ảnh mà còn có thêm thông tin tùy chọn như album (bộ), loại (không rõ nghĩa là gì), chế độ rạp hát và các thông tin khác. Chuỗi album thường chứa FB ID của album và FB ID của người tải lên. Ví dụ: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151052362543337&set=a.402126878336.167300.361063578336&type=1&relevant_count=1
 • ID FB của những người đăng ký sớm có một số thông tin về trường cao đẳng / đại học của họ. Người dùng Facebook ban đầu đã gắn bó với một trường học nhất định và trường đó hiển thị ở tiền tố (3 chữ số?) Của ID FB của họ. Bạn có thể nhận thấy điều này nếu bạn thu thập ID FB của nhiều bạn bè và xem xét những người có cùng tiền tố hoặc tuyên bố học cùng trường sau trung học.

Ghi chú

 • Hệ thống front-end (trình bày trang web) và back-end (mô hình cơ sở dữ liệu) của Facebook luôn thay đổi. Như bạn có thể thấy, tôi đã ghi nhận một số nơi mà hành vi đã thay đổi trong vài năm qua. Vì vậy, để làm cho mọi thứ rõ ràng, tất cả các tuyên bố trên trang này đều có hiệu lực tại thời điểm viết bài (tháng 2 năm 2013), theo hiểu biết tốt nhất của tôi.
 • Tuy nhiên, các nhận xét có không gian ID riêng, ví dụ: https://www.facebook.com/doorsopenTO/posts/414358988584020?comment_id=5092420&offset=0&total_comments=1
 • Hành động nhấp “Thích” không tạo ra ID FB. Tuy nhiên, lượt thích được liên kết với FBID của mặt hàng. Hơn nữa, danh sách thích cho bình luận có ID khác với ID bình luận và ID FB của chủ đề. Ví dụ: đây là danh sách các lượt thích cho nhận xét trong:
  https://www.facebook.com/browse/likes?id=414365728583346
 • Họ vẫn có thể được tìm thấy thông qua danh sách bạn bè, hoạt động công khai ngẫu nhiên, Google tìm kiếm chuỗi tên chính xác của họ, v.v. Nhưng những phương pháp này khó hơn nhiều.
 • Ngoài ID số, ​​hầu hết mọi người cũng có tên URL Facebook (ví dụ: john.smith.42). Trước đây, điều này là tùy chọn, nhưng vào cuối năm 2011, Facebook bắt đầu chỉ định dần một URL cho mỗi người dùng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here