ielts là gì ?

Rate this post

IELTS (International English Language Testing System) là một bài thi chấm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được sử dụng để xác định trình độ tiếng Anh của người học. Bài thi này được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động liên quan đến việc học tập hoặc làm việc tại các quốc gia nước ngoài, đặc biệt là trong các quốc gia Anh, Úc, Canada, và New Zealand.

  Damn là gì ? "Damn": Hiểu Rõ Hơn về Từ Lóng Thường Sử Dụng