Rate this post

Kế toán giá thành là một ngành kế toán liên quan đến việc xác định, đánh giá và chỉnh sửa các chi phí liên quan đến sản xuất, kinh doanh hoặc dịch vụ của một công ty. Nó bao gồm việc tính toán giá thành của các sản phẩm hoặc dịch vụ, và sử dụng thông tin này để quản lý chi phí, điều chỉnh giá bán và quản lý lợi nhuận

  Gpa là gì ? Cách tính điểm gpa là gì