Rate this post

“Kinda” là một từ viết tắt trong tiếng Anh của cụm từ “kind of”, có nghĩa là “một chút”, “một ít”, “hơi”. Nó được sử dụng để chỉ sự không chắc chắn hoặc sự mập mờ trong một phát biểu, thường được dùng trong hội thoại thông tục. Ví dụ: “I kinda like that song” có nghĩa là “Tôi thích bài hát đó một ít”.

kinda là gì được tham khảo từ các website

[1] “kinda ý nghĩa, định nghĩa, kinda là gì: 1. used in writing to represent an informal way of saying kind of: 2. used in writing to…. Tìm hiểu thêm.”
URL: https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/kinda

[2] “Nếu 1 người nói với bạn câu này, người đó muốn biểu thị rằng họ khá là thích bạn. Nó biểu thị rằng, họ khá thích tính cách hay điểm gì đó ở bạn. Họ cảm thấy, giữa bạn và họ có chung một nét tính cách gì đó và họ đồng tình về nó. I kinda like you: Tôi thích …”
URL: https://hoctienganh24h.net/kinda-la-gi-i-kinda-like-you-la-gi/

[3] “kind ý nghĩa, định nghĩa, kind là gì: 1. generous, helpful, and thinking about other peoples feelings: 2. not causing harm or damage…. Tìm hiểu thêm.”
URL: https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/kind

[4] “Bài này sẽ giúp các bạn tìm được câu trả lời. Gotta là dạng viết tắt của : 1. Gotta = (have) got a (có). Ví dụ: I have got a car . = I have gotta car. She hasnt got a penny = She hasnt gotta penny. 2. Gotta = (have) got to (phải) Ví dụ : I have got to go now. = I have gotta go now.”
URL: https://www.viettat.com/2014/09/gotta-kinda-la-dang-viet-tat-cua-cai-gi.html

[5] “kinda nghĩa là gì? By. admin – May 6, 2021. 0. 664. Share on Facebook. Tweet on Twitter. Mục lục. 1. Nghĩa của từ kinda? * Trong giao tiếp tiếng Anh hàng ngày, chúng ta thường bắt gặp các từ gonna, wanna, gotta, kinda…và không biết chúng nghĩa là gì? 1. Nghĩa của từ kinda?”
URL: https://sieutonghop.com/kinda-nghia-la-gi/

[6] “Định nghĩa kinda It is short for kind of. Example: Its kinda hot today.|@giuemax You can say both, but kinda would be spoken more often. Its easy to say. But its rather informal. Youd say it more with friends and family than you might in a work or business situation.|Kinda is a slang contraction of the words kind of. It means to some degree/somewhat/more or less.”
URL: https://hinative.com/vi/questions/1228249

[7] “Nó biểu thị rằng, họ khá thích tính cách hay là điểm gì đó ở bạn. Họ cảm thấy, giữa bạn , họ có chung một nét tính cách gì đó và họ đồng tình về nó. I kinda like you: Tôi thích bạn rồi đó, tôi khá là thích bạn đó nha. Đó là 1 phương pháp dịch nghĩa có lẽ khá là …”
URL: https://hocdauthau.com/kinda-la-gi-i-kinda-like-you-la-gi-tieng-anh-24h/

[8] “Kinda là gì: / ˈkaɪndə /, Phó từ: thuộc loại, phần nào, you kinda saved my life, anh phần nào đã cứu sống tôi. … nhưng rồi họ nhận được tin là hai cha con này đã nói gì đó nên là bắt cóc 2 người họ rồi tra hỏi, trong lúc tra hỏi có nói câu: Nothing spoils a target better than a …”
URL: https://www.rung.vn/dict/en_vn/Kinda

[9] “Kinda Là Gì – I Kinda Like You Là Gì » Tiếng Anh 24h. Thường thì,, tiếng anh trong tiếp xúc and chatting với bạn tri kỷ, trên mạng hội đồng toàn bộ toàn bộ tất cả chúng ta,, luôn gặp phải những từ viết tắt như gonna, wanna, gotta, kinda là gì… Cùng Canada Goose Outlet”
URL: https://hethongbokhoe.com/kinda-la-gi-i-kinda-like-you-la-gi-tieng-anh-24h/

[10] “soha.vn”
URL: http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/Kind

Bạn đang xem từ khoá kinda là gì được cập nhật vào ngày 22/2/2023 trên . Đây là 10 kết quả tốt nhất tính từ ngày cập nhật đến nay. Bạn có thể gửi câu hỏi cho website của bên mình trong phần bình luôn nhé.