Làm cách nào để tìm ID tài khoản Facebook của tôi

Rate this post

ID duy nhất của Facebook là gì

Số nhận dạng duy nhất trên Facebook hoặc ID người dùng của bạn là một chuỗi số không nhận dạng cá nhân bạn nhưng kết nối với hồ sơ Facebook của bạn. Bạn có một ID người dùng tự động, cho dù bạn có chọn tạo tên người dùng hay không. Bất kỳ ai có ID người dùng đều có thể xem hồ sơ của bạn, bao gồm mọi thông tin công khai.

Nó giúp các ứng dụng khác cá nhân hóa trải nghiệm của bạn bằng cách kết nối với tài khoản Facebook của bạn. Khi bạn cho phép các ứng dụng kết nối với tài khoản Facebook của mình, chúng có thể sử dụng ID người dùng của bạn để xem thông tin công khai, như hồ sơ công khai và danh sách bạn bè của bạn. Khi bạn gặp sự cố với ứng dụng hoặc trò chơi, ID người dùng của bạn có thể giúp nhà phát triển điều tra vấn đề tốt hơn để hiểu và giải quyết các mối quan tâm cụ thể của bạn.

  Làm thế nào để tìm phụ nữ độc thân trên Facebook?

ID Facebook, số cụ thể được chỉ định cho bạn khi bạn tham gia trang web lần đầu tiên. Facebook chỉ định cho mỗi người dùng mới một số nhận dạng duy nhất. Bạn sử dụng số nhận dạng này trong URL Facebook để tìm người dùng. Hồ sơ của người dùng hiển thị và bạn có thể gửi yêu cầu kết bạn trên Facebook hoặc đọc các bài đăng trên Tường của người dùng bằng cách sử dụng số nhận dạng trong chuỗi truy vấn “ID” của URL.

Trên Facebook, một số nhận dạng (FB ID) được gán cho hầu hết các phần nội dung. Giá trị nhận dạng là một số nguyên dương đơn giản như 12345. Bạn có thể sử dụng FB ID để trích dẫn một phần nội dung một cách chính xác và ngắn gọn bằng cách sử dụng URL fb.com/ <fbid>.
Được giải thích bên dưới, một ID FB hiển thị công khai có sẵn cho nhiều loại nội dung, mặc dù không phải tất cả các loại. Những số nhận dạng này có thể được sử dụng (và lạm dụng) theo những cách thú vị.

  Tải xuống bất kỳ video Facebook nào với Keepfbvid

Các ví dụ

Đây là một số URL của nhiều nội dung khác nhau trên Facebook. ID FB được in đậm:

  • https://www.facebook.com/profile.php?id=4
  • https://www.facebook.com/pages/doorsopenTO/361063578336  
  • https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151052362543337&set=a.402126878336.167300.36106357833
  • https://www.facebook.com/doorsopenTO/posts/10150868476418337

Làm cách nào để tìm ID Facebook 2019 của tôi?

Sử dụng công cụ tìm ID facebook và chỉ cần nhập URL Facebook của bạn – Công cụ tìm ID Facebook

Làm cách nào để tìm ID trang Facebook của tôi

Công cụ này cũng có thể được sử dụng để tìm ID trang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here