Rate this post

Thật là phiền khi mỗi lần mở PowerPoint lên là phải thực hiện chỉnh font chữ. Trong bài viết này sẽ chỉ cách cài đặt font chữ mặc định cho PowerPoint 2013 qua 7 bước đơn giản sau:

  • Bước 1: Bạn mở phần mềm powerpoint lên. Sau đó bạn chọn view và chọn tiếp silde master.
  • Bước 2: Bạn kích chọn phần muốn cài đặt font chữ mặc định. Ví dụ nếu bạn muốn cài cho phần Click to edit master title style, thì bạn chọn tab Home, chọn font chữ mặc định trong mục font style và cỡ chữ trong mục size.
  • Bước 3: Bạn thực hiện kích chọn Click to edit laster text styles để thiết lập font chữ mặc định. Tiếp theo chọn thẻ Home, chọn font chữ trong mục Font style và cỡ chữ trong mục Size.
  • Bước 4: Sau khi bạn đã chọn xong font chữ mặc định, thì vào thẻ view, chọn normal.
  • Bước 5: Tiếp theo vào thẻ file, chọn save as.
  • Bước 6: Trong hộp thoại, bạn hãy đặt tên file Blank, chọn kiểu file PowerPoint Template, chọn Save
  • Bước 7: Tắt và khởi động lại phần mềm.

Xem thêm:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here