Làm sao để cài đặt màn hình chờ máy tính Win 7?

Màn hình chờ là hình ảnh được hiển thị khi máy tính đang ở trạng thái nghỉ ngơi, và cũng là cách thể hiện của những người sành máy tính. Trong bài viết này sẽ chia sẻ bạn cách cài đặt màn hình chờ máy tính Win 7.

  • Bước 1: Chọn hình ảnh yêu thích và đặt tên là Sreen Saver.
  • Bước 2: Từ màn hình máy tính, bạn click chuột phải chọn Personalize.
  • Bước 3: Chọn Screen Saver.
  • Bước 4: Chọn Photos và chọn tiếp Settings.
  • Bước 5: Click chọn Browse và tìm kiếm hình ảnh Screen Saver mà bạn đã làm ở bước 1. Ngoài ra, bạn có thể chọn thêm nhiều tùy chọn khác như: tốc độ ảnh chuyển động.
  • Bước 6: Click Save.
  • Bước 7: Click Apply.

Vậy là bạn đã hoàn tất cách cài đặt màn hình chờ máy tính Win 7.

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *