Làm sao để thực hiện cách cài đặt máy in cho laptop qua Wifi?

Cách cài đặt máy in cho laptop qua wifi bạn cần có máy chủ để làm thiết bị chia sẻ máy in qua wifi.

Đầu tiên cần cài đặt máy in cho máy chủ.

  • Bước 1: Cắm dây nguồn để kết nối máy in với máy chủ.
  • Bước 2: Tải Driver và cài lên máy chủ. Sau đó tiến hành giải nén chúng.
  • Bước 3: Mở Control Panel chọn Printers and device hoặc Printers and Faxes (tùy từng hệ điều hành).
  • Bước 4: Nhấp chuột phải vào biểu tượng máy in. Click vào Sharing, chọn tiếp Share thic printers, chọn tiếp Apply, rồi OK.

Sau khi cài đặt xong bạn mới thực hiện chia sẻ hay đây cũng là cách cài đặt máy in cho laptop qua wifi:

  • Bước 1: Laptop phải chung mạng với máy chủ.
  • Bước 2: Tải và cài đặt cho laptop giống như làm với máy chủ. Rồi giải nén.
  • Bước 3: Vào Control Panel, chọn Printer and Device hoặc Printers and Faxes, chọn Add Printer, chọn tiếp Add a Network, Wireless or Bluetooth printer.
  • Bước 4: Tiến hành tìm kiếm trên laptop có máy in nào chia sẻ qua wifi không.
  • Bước 5: Ping tới địa chỉ máy in. Mở hộp thoại Run và nhập \\IP của máy chủ\tên máy in để thông kết nối với máy chủ.

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *