Take a fresh look at your lifestyle.

Làm sao để thực hiện cách copy ảnh và video từ iphone vào máy tính?

144
Rate this post

Để thực hiện cách copy ảnh và video từ iphone vào máy tính một cách nhanh và đơn giản, bạn làm như sau:

  • Bước 1: Kết nối giữa máy tính và điện thoại iphone với nhau.
  • Bước 2: Trên điện thoại bạn chấp nhận kết nối dữ liệu với máy tính.
  • Bước 3: Trên máy tính, mở My Computer và tìm kiếm biểu tượng điện thoại hay tên thiết bị điện thoại iphone trên máy.
  • Bước 4: Nhấp đúp để mở các file của iphone trên máy tính.
  • Bước 5: Lựa chọn những hình ảnh và video muốn copy. Nhấn chuột phải chọn Copy.
  • Bước 6: Chọn nơi lưu hình ảnh trên máy tính (ổ D). Nhấn chuột phải vào khoảng trống chọn Paste.

Xem thêm:

Bạn cũng có thể thích