Làm sao để thực hiện cách copy dữ liệu từ file excel này sang file excel khác?

Cách copy dữ liệu từ file excel này sang file excel khác sẽ giúp bạn dễ dàng làm việc trên nhiều bảng tính khác nhau với nhiều sheet khác nhau. Cách thực hiện như sau:

  • Bước 1: Mở 2 file excel lên.
  • Bước 2: Mở fiel excel cần copy dữ liệu. Nhấp chuột phải vào dữ liệu đã chọn và chọn Move or Copy.
  • Bước 3: Mở file excel cần dán. Nhấp chuột phải vào ô muốn dán dữ liệu vào và chọn Paste.

Như vậy là bạn đã hoàn thành xong cách copy dữ liệu từ file excel này sang file excel khác.

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *