Rate this post

Market access là khả năng của một công ty hoặc sản phẩm để tiếp cận và giành lấy một phần của thị trường. Market access có thể được xem là một yếu tố quan trọng để thành công của một công ty hoặc sản phẩm trong một thị trường cụ thể.

Market access có thể được thực hiện thông qua các kênh bán hàng, như các đại lý bán lẻ hoặc các đối tác kinh doanh, hoặc thông qua các chiến lược marketing và quảng cáo.

Trong nước hoặc quốc tế, market access có thể bị hạn chế bởi các quy định và chính sách của các chính phủ về thuế, chất lượng, an toàn thực phẩm và y tế, và các quy định về bảo hộ thương hiệu.