Meaningless là gì

Rate this post

Meaningless là một từ tiếng Anh có nghĩa là vô ý nghĩa, không có ý nghĩa, không có ý nghĩa gì. Nó có thể ám chỉ một điều gì đó không có ý nghĩa hoặc không có giá trị, hoặc một hành động hoặc ngôn ngữ không có ý nghĩa. Ví dụ : ” His speech was meaningless” ( Diễn văn của anh ta là vô ý nghĩa)

  i miss you là gì: Tất Tần Tật về Cụm Từ Này