Đăng ký ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Đăng nhập

Đăng ký ngay

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Ngũ cảnh là gì ? Ví dụ về ngũ cảnh như thế nào

Ngũ cảnh là hoàn cảnh khi bạn đang hành văn, đang nói chuyện. Câu nói của bạn đang nói diễn ra trong một hoàn cảnh nhất định được gọi là ngũ cảnh.

Ví dụ: Khi bạn nói ngày mai tôi đi chơi ở hồ hoàn kiếm. Ngũ cảnh ở đây chỉ tới ngày mai

Hôm qua tôi đi học. Ngũ cảnh của cuộc nói chuyện chỉ ngày hôm qua.

Có rất nhiều trường hợp khi bạn nói về một hoàn cảnh, một thời điểm. Nhưng bạn lại không xác định được ngữ cảnh khi nói. Dẫn tới ông nói gà, bà nói vịt. Mỗi người nghĩ một hướng khiến cuộc nói chuyện không đi tới đâu.

Qua câu trả lời ngữ cảnh là gì sẽ giúp cho bạn sử dụng câu, làm văn cùng khi nói chuyện được tốt hơn.


Viết bình luận

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>