Rate this post

Ngũ cảnh là hoàn cảnh khi bạn đang hành văn, đang nói chuyện. Câu nói của bạn đang nói diễn ra trong một hoàn cảnh nhất định được gọi là ngũ cảnh.

Ví dụ: Khi bạn nói ngày mai tôi đi chơi ở hồ hoàn kiếm. Ngũ cảnh ở đây chỉ tới ngày mai

Hôm qua tôi đi học. Ngũ cảnh của cuộc nói chuyện chỉ ngày hôm qua.

Có rất nhiều trường hợp khi bạn nói về một hoàn cảnh, một thời điểm. Nhưng bạn lại không xác định được ngữ cảnh khi nói. Dẫn tới ông nói gà, bà nói vịt. Mỗi người nghĩ một hướng khiến cuộc nói chuyện không đi tới đâu.

Qua câu trả lời ngữ cảnh là gì sẽ giúp cho bạn sử dụng câu, làm văn cùng khi nói chuyện được tốt hơn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here