Rate this post

Trong ngữ âm học, nguyên âm là một âm thanh trong ngôn ngữ nói, được phát âm với thanh quản mở, do đó không có sự tích lũy áp suất không khí trên bất cứ điểm nào ở thanh môn. Nguyên âm có thể đứng riêng biệt hoặc đứng sau các phụ âm để tạo thành tiếng trong khi nói. Trong tiếng Anh, có 20 nguyên âm gồm 2 loại: nguyên âm đơn và nguyên âm đôi. Trong nguyên âm đơn lại có 2 loại nhỏ: nguyên âm ngắn và nguyên âm dài. Trong tiếng Việt, nguyên âm là các âm có thể đứng riêng biệt, được phát âm bằng cách điều chỉnh cách mở hoặc thu gọn các cơ quan lưỡi, họng và môi.

nguyên âm là gì được tham khảo từ các website

[1] “Nguyên âm trong tiếng Anh gọi là vowel, còn phụ âm là consonants. Có 20 nguyên âm trong tiếng Anh gồm 2 loại: nguyên âm đơn và nguyên âm đôi. Trong nguyên âm đơn lại có 2 loại nhỏ: nguyên âm ngắn và nguyên âm dài. Nguyên âm đơn Ví dụ về nguyên âm ngắn là gì: in /ɪn/: trong book /bʊk/: sách cut /kʌt/: cắt men /mɛn/: nam, đàn ông hot /hɒt/: nóng”
URL: https://palada.vn/nguyen-am-la-gi-phu-am-la-gi-phan-biet-nguyen-am-va-phu-am/

[2] “Trong ngữ âm học, nguyên âm hay mẫu âm là một âm thanh trong ngôn ngữ nói, như trong tiếng Việt a hay e, được phát âm với thanh quản mở, do đó không có sự tích lũy áp suất không khí trên bất cứ điểm nào ở thanh môn. Đối lập với nguyên âm là phụ âm, như t [t], có vài vị trí bị thắt lại hoặc bị đóng trên thanh quản.”
URL: https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%C3%AAn_%C3%A2m

  Nupakachi là gì ? Khám phá nguồn gốc và ý nghĩa của từ này

[3] “Nguyên âm: Là những dao động của thanh quản hay những âm mà khi ta phát ra luồng khí từ thanh quản lên môi không bị cản trở. Nguyên âm có thể đứng riêng biệt hoặc đứng sau các phụ âm để tạo thành tiếng trong khi nói. Nguyên âm có 2 loại: Nguyên âm đơn và nguyên âm đôi Nguyên âm đơn có: Nguyên âm dài và nguyên âm ngắn Nguyên âm đơn Nguyên âm đôi”
URL: https://ocnhoi.net/nguyen-am-la-gi-phu-am-la-gi-cach-phan-biet-nguyen-am-phu-am/

[4] “Nguyên âm là gì? Nguyên âm là những dao động của thanh quản hay những âm mà khi ta ta phát âm sẽ không bị cản trở bởi luồng khí từ thanh quản. Nguyên âm có thể đứng riêng biệt hay đứng trước hoặc sau các phụ âm để tạo thành tiếng trong lời nói. Nguyên âm gồm 2 loại: nguyên âm đơn và nguyên âm đôi.”
URL: https://e4life.vn/nguyen-am-va-phu-am-trong-tieng-anh/

[5] “Đặc biệt là các bé với độ tuổi đi học lớp 1, sẽ được tiếp xúc với bảng chữ cái Tiếng Việt. Khi người học nhớ hết các chữ trong bảng chữ cái, các nguyên âm là gì, phụ âm là gì thì việc học Tiếng Việt sẽ nhanh chóng dễ dàng hơn.”
URL: https://vndoc.com/nguyen-am-la-gi-phu-am-la-gi-cach-phan-biet-nguyen-am-va-phu-am-229235

  Kỷ Yếu Là Gì? Chụp Kỷ Yếu Là Gì? Bí Quyết Tạo Ảnh Kỷ Yếu Đáng Nhớ

[6] “Nguyên âm là gì? Trong ngữ âm học, nguyên âm hay mẫu âm là một âm thanh trong ngôn ngữ nói, như trong tiếng Việt a hay e, được phát âm với thanh quản mở, do đó không có sự tích lũy áp suất không khí trên bất cứ điểm nào ở thanh môn. Đối lập với nguyên âm là phụ âm, như t, có vài vị trí bị thắt lại hoặc bị đóng trên thanh quản.”
URL: https://chanhtuoi.com/phu-am-la-gi-p5241.html

[7] “Nguyên âm đôi là những nguyên âm gồm 2 chữ cái xuất hiện trong một âm tiết. 8 nguyên âm đôi trong tiếng Việt: eo, oa, ui, uô, ươ, ưa, iê, ia Các nguyên âm trong bảng chữ cái tiếng Việt Các nguyên âm thường có cách đọc khác nhau do độ mở của miệng và vị trí của lưỡi. Một số nguyên âm tiếng Việt cần lưu ý:”
URL: https://tiemruaxe.com/nguyen-am-la-gi/

[8] “Nguyên âm được bắt buộc vào thêm âm cuối đó là: Â, IÊ, UÂ, UÔ, ƯƠ, YÊ. Nguyên âm sẽ được bắt buộc ở phần phụ âm cuối là: Ă, OĂ, OO, ÔÔ, UĂ, UYÊ Nguyên âm ghép có thể đứng tự do ở một mình hoặc có thể tự thêm vào phần âm đầu hoặc âm cuối, thậm chí cả đầu lẫn cuối: OA, OE, UÊ, UY”
URL: https://abcdonline.vn/nguyen-am-la-gi/

  nude là gì ?

[9] “1. Nguyên âm là gì? Nguyên âm là những xê dịch của thanh quản hay những âm mà khi ta phát ra luồng khí từ thanh quản lên môi không trở nên cản trở. Có 20 âm tiết là nguyên âm trong tiếng Anh , trong nguyên âm đc chia nhỏ dại dại ra thành 2 loại: nguyên âm đơn and nguyên âm đôi.”
URL: https://hethongbokhoe.com/nguyen-am-la-gi-lam-the-nao-hoc-tieng-viet-hieu-qua/

[10] “Nguyên âm đôi Mỗi nguyên lòng đôi khi áp dụng giờ Anh được tạo thành bằng phương pháp ghxay các nguyên âm đơn lại với nhau. Ví dụ về nguan tâm đôi basic /ˈbeɪ sɪk/: cơ bản slowly /ˈsloʊ li/: chậm chạp, tự từ tour /tʊər/: du lịch thăm quan, du lịch noisy /ˈnoʊ zi/: ồn ào wear /wɛər/: mặc care /kɛər/: quan lại tâm go /goʊ/: đi”
URL: https://chotsale.com.vn/nguyen-am-la-gi/

Bạn đang xem từ khoá nguyên âm là gì được cập nhật vào ngày 23/2/2023 trên . Đây là 10 kết quả tốt nhất tính từ ngày cập nhật đến nay. Bạn có thể gửi câu hỏi cho website của bên mình trong phần bình luôn nhé.