Rate this post

Xin lỗi, tôi nghĩ bạn muốn hỏi “oxide” và “acid” là gì.

  • Oxide là một hợp chất hóa học của oxygen với một kim loại hoặc non-metal. Ví dụ: CO2, CO, NO.
  • Acid là một loại chất hóa học có tính chất axit, có khả năng tạo ra các ion hidroxit (OH-) khi trộn với nước. Ví dụ: HCl, H2SO4.

Cả hai chất này có tác dụng khác nhau và được sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau.