Phần Mềm Đóng Băng Ổ Cứng Miễn Phí Tốt Nhất

Rate this post

Phần mềm đóng băng ổ cứng là một công cụ quan trọng giúp bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các thay đổi không mong muốn. Dưới đây là danh sách các phần mềm đóng băng ổ cứng miễn phí tốt nhất để bạn có thể sử dụng một cách hiệu quả.

Tải Phần Mềm Miễn Phí

Link folder tất cả phần mềm trong bài viết

  Cách cài bàn phím tiếng Hàn cho Win 7

Link Tải Google Drive

Link Dự Phòng

1. DiskGenius – Quản Lý Ổ Cứng Và Đóng Băng Dữ Liệu

1.1. Tính Năng DiskGenius

DiskGenius là một phần mềm đa năng cho phép bạn quản lý ổ cứng và dữ liệu một cách toàn diện. Nó cung cấp tính năng đóng băng ổ cứng để bảo vệ dữ liệu khỏi thay đổi.

1.2. Sử Dụng DiskGenius Để Đóng Băng Ổ Cứng

 1. Tải và cài đặt phần mềm DiskGenius lên máy tính của bạn.
 2. Mở phần mềm và chọn ổ cứng bạn muốn đóng băng.
 3. Chọn tùy chọn đóng băng và xác nhận thay đổi. Dữ liệu sẽ được bảo vệ khỏi sửa đổi.

2. ToolWiz Time Freeze – Đóng Băng Hệ Thống Một Cách Hiệu Quả

2.1. Hiểu Về ToolWiz Time Freeze

ToolWiz Time Freeze là một phần mềm đóng băng hệ thống giúp bảo vệ hệ điều hành khỏi các thay đổi không mong muốn. Nó hoạt động bằng cách tạo một môi trường đóng băng và một môi trường thực tế.

  Ổ đĩa DVD nhận đĩa nhưng không đọc được dữ liệu

2.2. Sử Dụng ToolWiz Time Freeze Để Bảo Vệ Hệ Thống

 1. Tải và cài đặt phần mềm ToolWiz Time Freeze trên máy tính của bạn.
 2. Kích hoạt chế độ đóng băng và thiết lập các tùy chọn bảo vệ.
 3. Khởi động chế độ đóng băng để bảo vệ hệ thống và dữ liệu.

3. Shadow Defender – Bảo Vệ Ổ Cứng Khỏi Thay Đổi

3.1. Tính Năng Shadow Defender

Shadow Defender là một phần mềm bảo vệ ổ cứng và hệ thống khỏi các thay đổi không mong muốn. Nó hoạt động bằng cách tạo một ảo hóa của ổ cứng để thực hiện các thay đổi, sau đó quay trở lại trạng thái ban đầu.

3.2. Sử Dụng Shadow Defender Để Bảo Vệ Dữ Liệu

 1. Tải và cài đặt phần mềm Shadow Defender trên máy tính.
 2. Kích hoạt chế độ bảo vệ và chọn ổ cứng bạn muốn bảo vệ.
 3. Sau khi hoàn tất công việc, thoát chế độ bảo vệ để quay trở lại trạng thái ban đầu.
  Mục này không có sẵn ở quốc gia của bạn

4. RollBack Rx – Khôi Phục Hệ Thống Và Đóng Băng Dữ Liệu

4.1. Hiểu Về RollBack Rx

RollBack Rx là một phần mềm cho phép bạn khôi phục hệ thống và đóng băng dữ liệu. Nó cho phép bạn tạo các điểm khôi phục và quản lý các trạng thái hệ thống.

4.2. Sử Dụng RollBack Rx Để Đóng Băng Và Khôi Phục

 1. Tải và cài đặt phần mềm RollBack Rx trên máy tính.
 2. Tạo các điểm khôi phục để lưu trạng thái của hệ thống và dữ liệu.
 3. Khi cần, khôi phục hệ thống và kích hoạt chế độ đóng băng để bảo vệ dữ liệu.

5. Kết Luận

Các phần mềm đóng băng ổ cứng như DiskGenius, ToolWiz Time Freeze, Shadow Defender và RollBack Rx đều là các công cụ hữu ích giúp bạn bảo vệ dữ liệu và hệ thống của mình khỏi các thay đổi không mong muốn. Hãy lựa chọn phần mềm phù hợp với nhu cầu của bạn để bảo vệ dữ liệu quan trọng của bạn.