phần mềm scan miễn phí trên iphone và androi

Rate this post

phần mềm scan miễn phí trên iphone

Có một số phần mềm scan miễn phí trên iPhone bao gồm:

Adobe Scan – Phần mềm chuyên dụng cho việc scan, chuyển đổi và lưu trữ tài liệu dưới dạng PDF.

CamScanner – Phần mềm hỗ trợ quét và chuyển đổi tài liệu thành file PDF hoặc JPG.

TinyScanner – Phần mềm cho phép quét và chuyển đổi tài liệu dưới dạng PDF hoặc JPG.

Evernote Scannable – Phần mềm giúp quét tài liệu và chuyển đổi dạng PDF hoặc JPG, và tự động lưu trữ vào Evernote.

  Chuột cảm ứng laptop không di chuyển lên xuống được

Microsoft Office Lens – Phần mềm hỗ trợ quét tài liệu và chuyển đổi dạng PDF hoặc JPG, và tự động lưu trữ vào OneNote.

phần mềm scan miễn phí trên android

Có một số phần mềm scan miễn phí trên Android bao gồm:

 1. CamScanner – Phần mềm chuyên dụng cho việc quét, chuyển đổi và lưu trữ tài liệu dưới dạng PDF.
 2. Google Drive – Phần mềm của Google giúp quét tài liệu và chuyển đổi dạng PDF, và tự động lưu trữ trên Google Drive.
 3. Microsoft Office Lens – Phần mềm hỗ trợ quét tài liệu và chuyển đổi dạng PDF hoặc JPG, và tự động lưu trữ vào OneNote.
 4. TinyScanner – Phần mềm cho phép quét và chuyển đổi tài liệu dưới dạng PDF hoặc JPG.
 5. Genius Scan – Phần mềm giúp quét tài liệu và chuyển đổi dạng PDF hoặc JPG, và tự động lưu trữ trên thiết bị.

Hướng dẫn tải phần mềm

hướng dẫn tải CamScanner – Phần mềm chuyên dụng cho việc quét, chuyển đổi và lưu trữ tài liệu dưới dạng PDF.

Bạn có thể tải CamScanner trên cả Android và iOS bằng cách thực hiện các bước sau:

 1. Trên Android:
 • Mở Google Play Store trên thiết bị.
 • Tìm kiếm “CamScanner” trong kho ứng dụng.
 • Chọn “CamScanner” và nhấn vào “Install” để tải về.
 • Khi tải xong, mở CamScanner và đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập để sử dụng.
 1. Trên iOS:
 • Mở App Store trên thiết bị.
 • Tìm kiếm “CamScanner” trong kho ứng dụng.
 • Chọn “CamScanner” và nhấn vào “Get” hoặc “Install” để tải về.
 • Khi tải xong, mở CamScanner và đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập để sử dụng.
  Ẩn like và comment của mình trên bảng tin bạn bè

hướng dẫn tải Adobe Scan – Phần mềm chuyên dụng cho việc scan, chuyển đổi và lưu trữ tài liệu dưới dạng PDF.

Bạn có thể tải Adobe Scan trên cả Android và iOS bằng các bước sau:

 1. Trên Android:
 • Mở Google Play Store trên thiết bị.
 • Tìm kiếm “Adobe Scan” trong kho ứng dụng.
 • Chọn “Adobe Scan” và nhấn vào “Install” để tải về.
 • Khi tải xong, mở Adobe Scan và đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập để sử dụng.
 1. Trên iOS:
 • Mở App Store trên thiết bị.
 • Tìm kiếm “Adobe Scan” trong kho ứng dụng.
 • Chọn “Adobe Scan” và nhấn vào “Get” hoặc “Install” để tải về.
 • Khi tải xong, mở Adobe Scan và đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập để sử dụng.
  Làm cách nào để tắt dòng chữ “Test Mode” trên Windows 10/8/7

hướng dẫn tải TinyScanner – Phần mềm cho phép quét và chuyển đổi tài liệu dưới dạng PDF hoặc JPG.

Bạn có thể tải TinyScanner trên cả Android và iOS bằng các bước sau:

 1. Trên Android:
 • Mở Google Play Store trên thiết bị.
 • Tìm kiếm “TinyScanner” trong kho ứng dụng.
 • Chọn “TinyScanner” và nhấn vào “Install” để tải về.
 • Khi tải xong, mở TinyScanner và đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập để sử dụng.
 1. Trên iOS:
 • Mở App Store trên thiết bị.
 • Tìm kiếm “TinyScanner” trong kho ứng dụng.
 • Chọn “TinyScanner” và nhấn vào “Get” hoặc “Install” để tải về.
 • Khi tải xong, mở TinyScanner và đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập để sử dụng.