popular tính từ là gì

Rate this post

“Popular” là một tính từ trong tiếng Anh, nó có nghĩa là được yêu thích, được ưa chuộng hoặc được nhiều người biết đến. Ví dụ như “một ca sĩ popular” có nghĩa là một ca sĩ được yêu thích, “một trò chơi popular” có nghĩa là một trò chơi được ưa chuộng hoặc “một nhà văn popular” có nghĩa là một nhà văn được nhiều người biết đến.

  hiện tượng khuếch tán là gì ?