process là gì ?

Rate this post

Process là một khái niệm rất phổ biến trong đời sống và công việc. Nó có nhiều định nghĩa khác nhau tùy vào ngữ cảnh sử dụng. Từ “process” có thể được hiểu là quá trình, quy trình, sự tiến triển, phương pháp, cách thức, tiến trình của một chương trình máy tính, thủ tục pháp lý, chế biến, gia công, sản phẩm đang chế biến, và nhiều nghĩa khác. Các định nghĩa này có thể được tìm thấy trên các trang từ điển và website khác nhau.

process là gì được tham khảo từ các website

[1] “process ý nghĩa, định nghĩa, process là gì: 1. a series of actions that you take in order to achieve a result: 2. a series of changes that…. Tìm hiểu thêm.”
URL: https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/process

[2] “chế biến. in-process product. sản phẩm đang chế biến. chế tạo. lệnh. Giải thích VN: Trong lập trình máy tính, đây là một câu lệnh của chương trình đã được thông dịch hoặc biên dịch thành ngôn ngữ máy là loại ngôn ngữ, mà máy tính có thể hiểu và thực hiện. gia công …”
URL: http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/Process

  Chịch là gì ?

[3] “Process là gì: / prouses /, Danh từ: quá trình, sự tiến triển, quy trình, sự tiến hành, phương pháp, cách thức (sản xuất, chế biến), (pháp lý) thủ tục pháp lý, việc tố tụng; trát đòi,…”
URL: https://www.rung.vn/dict/en_vn/Process

[4] “process definition: 1. a series of actions that you take in order to achieve a result: 2. a series of changes that…. Learn more.”
URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/process

[5] “Định nghĩa Process là gì? Process thông thường được dịch sang tiếng Việt như sau: Process (danh từ) có nghĩa là: Quá trình, sự tiến triển. Quy trình, sự tiến hành. Phương pháp, cách thức (sản xuất, chế biến). Process (ngoại động từ) có nghĩa là chế biến gia công (theo một …”
URL: https://nghialagi.org/process-la-gi/

[6] “Nếu bạn muốn biết Process có bao nhiêu nghĩa thì hãy đếm các nghĩa của nó trong từng lĩnh vực sau: 1. Process trong lĩnh vực giải trí. Trong lĩnh vực giải trí, truyền thông thì từ Process thường được nhắc đến với cụm Writing Process có nghĩa là quá trình viết.”
URL: https://wikikienthuc.com/process/

  3c là gì

[7] “Bách khoa toàn thư mở Wikipedia. Trong khoa học máy tính, tiến trình (tiếng Anh: process) là một thực thể (instance) của một chương trình máy tính đang được thực thi bởi một hoặc nhiều luồng (thread). Một tiến trình có riêng một không gian địa chỉ, có ngăn xếp ( stack) riêng …”
URL: https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFn_tr%C3%ACnh_(khoa_h%E1%BB%8Dc_m%C3%A1y_t%C3%ADnh)

[8] “Quá trình là gì? Một quá trình (Process) là tập hợp các nhiệm vụ, các bước hoặc các hoạt động được thực hiện, theo một thứ tự cụ thể và dẫn đến một sản phẩm cuối cùng như hàng hóa hoặc dịch vụ hay bạn cũng có thể hiểu là biến những cái đầu vào thành cái …”
URL: https://vietquality.vn/what-is-a-process-qua-trinh-la-gi/

[9] “1.1: Process là gì? Process (Quy trình) hoặc Diagram là một dạng bài trong Task 1 của phần thi IELTS Writing. Dạng bài Process yêu cầu thí sinh mô tả một quá trình hoặc quy trình nào đó theo biểu đồ hay hình vẽ cho trước.”
URL: https://tienganhk12.com/news/n/1618/tong-hop-de-thi-ielts-writing-task-1-dang-bai-process

  nghẹt duyên là gì ? Hiểu Rõ Hơn Về Khái Niệm Nghẹt Duyên Trong Văn Hóa Dân Gian

[10] “ĐÂY rất nhiều câu ví dụ dịch chứa PROCESS THEORY – tiếng anh-tiếng việt bản dịch và động cơ cho bản dịch tiếng anh tìm kiếm. … Lý thuyết quá trình đối thủ và mối quan hệ của nó với nghiện là gì? Professional Scrum Master™(PSM) is a 2-day course that teaches you the principles …”
URL: https://tr-ex.me/d%E1%BB%8Bch/ti%E1%BA%BFng+anh-ti%E1%BA%BFng+vi%E1%BB%87t/process+theory

Bạn đang xem từ khoá process là gì được cập nhật vào ngày 23/2/2023 trên . Đây là 10 kết quả tốt nhất tính từ ngày cập nhật đến nay. Bạn có thể gửi câu hỏi cho website của bên mình trong phần bình luôn nhé.