Rate this post

Public là một từ tiếng Anh có nhiều nghĩa khác nhau, tùy vào ngữ cảnh sử dụng. Một số nghĩa phổ biến của từ này bao gồm:

  • Tính từ, chỉ sự thuộc về, liên quan đến công chúng, công cộng.
  • Danh từ, chỉ những người hoặc tất cả mọi người trong xã hội.
  • Tài sản công cộng, được sở hữu hoặc sử dụng bởi công chúng.
  • Công khai, được tiết lộ cho tất cả mọi người hoặc để mọi người có thể truy cập.
  • Quyền truy cập công khai, cho phép mọi người truy cập vào tài liệu hoặc thông tin.
  • Chế độ giao thông công cộng, bao gồm các phương tiện như xe buýt, tàu điện ngầm, xe điện và tàu hỏa chạy theo lịch trình cố định để phục vụ công chúng.
  • Các từ liên quan khác, ví dụ như public holiday (ngày lễ chung), public opinion (dư luận, công luận), public library (thư viện công cộng), public school (trường công), public funds (quỹ công).

public là gì được tham khảo từ các website

[1] “public adjective (GOVERNMENT) B1 provided by the government from taxes to be available to everyone: public funds / services / spending public buildings a public library He is unlikely to hold public office (= have an important job in national or local government). Thêm các ví dụ SMART Vocabulary: các từ liên quan và các cụm từ”
URL: https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/public

  some là gì ?

[2] “Public property (điều) được mọi người biết đến in public giữa công chúng, công khai Toán tin chung, công cộng Kỹ thuật chung dùng chung public use land đất sử dụng chung Nguồn khác public : Foldoc Kinh tế công audit of public properties sự kiểm tra công sản corporation of public utility công ty công trình công cộng”
URL: http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/Public

[3] “public /pʌblik/ tính từ chung, công, công cộng public holiday: ngày lễ chung public opinion: dư luận, công luận public library: thư viện công cộng public school: trường công public utilities: những ngành phục vụ công cộng (điện, nước…) công khai to make a public protest: phản đối công khai to give something public utterance: công bố cái gì”
URL: https://vtudien.com/anh-viet/dictionary/nghia-cua-tu-public

[4] “(thông tục), (như) public house Cấu trúc từ be public knowledge mọi người đều biết go public cổ phần hoá (một công ty) in the public eye trước mắt công chúng Public property (điều) được mọi người biết đến in public giữa công chúng, công khai Toán tin chung, công cộng Kỹ thuật chung dùng chung public use land đất sử dụng chung Nguồn khác”
URL: https://www.rung.vn/dict/en_vn/Public

  amnesia là gì và nội dung vấn để liên quan amnesia là gì

[5] “public transport ý nghĩa, định nghĩa, public transport là gì: 1. a system of vehicles such as buses and trains that operate at regular times on fixed routes and…. Tìm hiểu thêm.”
URL: https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/public-transport

[6] “Public là một từ tiếng Anh mà hay được giới trẻ dùng trên các trang mạng xã hội và được dịch sang tiếng việt với nghĩa là: Công cộng, công chúng, công khai, quần chúng nhân dân. Một từ tiếng anh dịch sang tiếng Việt thì có nhiều nghĩa nên các bạn cần chú ý hoàn cảnh mà áp dụng cho chính xác nhất. Public trên facebook có nghĩa là gì.”
URL: https://www.pdiam.com/public-la-gi/

[7] “Public: Thành phần công khai, truy cập tự do từ bên ngoài Protected: Thành phần được bảo vệ, bị hạn chế truy nhập từ bên ngoài 2. Public Access Modifier Public Access Modifier là có thể truy cập ở bất cứ đâu. Nó có phạm vi rộng nhất trong tất cả Modifier.”
URL: https://viblo.asia/p/private-public-protected-va-default-trong-java-WAyK80yWKxX

[8] “Public [chèn tên biến số ở đây] là lệnh quy định rằng biến số đó có thể truy xuất hoặc được sử dụng bởi bất kỳ hàm thủ tục nào trong các mô-đun khác. Để có thể sử dụng được nó, bạn phải khai báo biến ấy nằm ngoài hàm thủ tục (tức là có thể ở phần đầu tiên trong mô-đun lệnh).”
URL: https://blog.hocexcel.online/khai-bao-ham-private-va-public-trong-vba.html

  web3 là gì ?

[9] “Public là gì ? Public là từ tiếng Anh có nhiều nghĩa khá phổ biến như: chung, công khai, công cộng, quần chúng, nhân dân … Public vừa có ở dạng danh từ, vừa ở tính từ, nghĩa không thay đổi. Vì đây là một từ có nhiều nghĩa nên bạn cần chú ý hoàn cảnh để áp dụng cho chính xác nhé. Một số ví dụ về public: Public có nghĩa là công cộng.”
URL: https://wikihoidap.org/public-la-gi

[10] “Public networklà cơ chế liên kết mạng Khu vực, Vị trí, nơi công cộng,. Khi ở trạng thái này, nếu bạn chưa thiết lập thông số kỹ thuật kỹ thuật gì thì những tài liệu, bạn đã share sẽ không được hiển thì trong mạng Lan, người khác cũng không nhìn cảm nhận thấy, thấy cảm nhận thấy, thấy máy tính, xách tay của bạn trong mạng Lan.”
URL: https://hethongbokhoe.com/che-do-public-la-gi/

Bạn đang xem từ khoá public là gì được cập nhật vào ngày 23/2/2023 trên . Đây là 10 kết quả tốt nhất tính từ ngày cập nhật đến nay. Bạn có thể gửi câu hỏi cho website của bên mình trong phần bình luôn nhé.