Rate this post

Số nguyên trong toán học là tập hợp các số không, số tự nhiên dương và các số đối của chúng, còn gọi là số tự nhiên âm. Số 0 là duy nhất nằm giữa và là ranh giới phân biệt giữa hai đầu âm và dương. Trong khoa học máy tính, số nguyên thường là một kiểu dữ liệu nguyên thủy được sử dụng để biểu diễn các số nguyên trong các ngôn ngữ lập trình. Tập hợp tất cả các số nguyên thường được ký hiệu bằng chữ Z in đậm, đó là viết tắt của Zahl trong tiếng Đức.

số nguyên là gì được tham khảo từ các website

[1] “Trên thực tế, số nguyên (hữu tỉ) là số nguyên đại số mà cũng là số hữu tỉ . Ký hiệu [ sửa | sửa mã nguồn] Biểu tượng có thể được dùng để biểu thị các tập hợp khác nhau, với cách sử dụng khác nhau giữa các tác giả khác nhau: , [2] hoặc đối với các số nguyên dương, hoặc cho các số nguyên không âm và cho các số nguyên khác 0.”
URL: https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%91_nguy%C3%AAn

[2] “Trong toán học, số nguyên bao gồm các số nguyên dương (1, 2, 3,…), các số nguyên âm (−1, −2, −3,…) và số 0. Tập hợp gồm tất cả các số nguyên thường được ký hiệu bằng chữ Z in đậm, đó là viết tắt của Zahl (có nghĩa số trong tiếng Đức). Tập hợp số nguyên gồm : Z = {-N, N} Các số tự nhiên khác 0 còn được gọi là các số nguyên dương: 1, 2, 3,…”
URL: https://yeutrithuc.com/so-nguyen-la-gi/

[3] “Số nguyên là một trong những khái niệm cơ bản nhất của toán học. Số nguyên bao gồm các số nguyên dương và các số đối của chúng là số nguyên âm. Ngoài ra số nguyên còn bao gồm số 0. Đây là số duy nhất nằm giữa và là ranh giới phân biệt giữa hai đầu âm và dương. Số nguyên là gì”
URL: https://sentayho.com.vn/so-nguyen-la-gi.html

[4] “Số nguyên là tập hợp gồm các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương. Tập hợp các số nguyên được kí hiệu là Z. Các số tự nhiên khác 0 còn được gọi là các số nguyên dương (đôi khi còn viết +1, +2, +3,…nhưng dấu + thường được bỏ đi). Các số -1, -2, -3,…là các số nguyên âm. Tập hợp các số nguyên gồm: {…; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3;…}”
URL: https://quantrimang.com/cuoc-song/so-nguyen-la-gi-192436

[5] “Do đó, số 2 là số nguyên tố chẵn duy nhất; tất cả số nguyên tố ngoài số 2 là số lẻ và được gọi là số nguyên tố lẻ. Tương tự, khi được viết trong hệ thập phân, tất cả số nguyên tố lớn hơn 5 đều có tận cùng là 1, 3, 7 hoặc 9. Các số có tận cùng là chữ …”
URL: https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%91_nguy%C3%AAn_t%E1%BB%91

[6] “Trong toán học, số nguyên bao gồm các số nguyên dương (1, 2, 3,…), các số nguyên âm (−1, −2, −3,…) và số 0. Tập hợp số nguyên là vô hạn nhưng có thể đếm được và kí hiệu là Z – đó là viết tắt của Zahl (có nghĩa số trong tiếng Đức). Số nguyên dương là những số nguyên lớn hơn 0. Còn số tự nhiên là tập hợp bao gồm số 0 và các số nguyên dương.”
URL: https://lagi.wiki/so-nguyen

[7] “Bách khoa toàn thư mở Wikipedia. Trong khoa học máy tính, một số nguyên (tiếng Anh: integer) là một dữ liệu của kiểu dữ liệu nguyên, một kiểu dữ liệu đại diện cho tập con hữu hạn của các số nguyên toán học. Các kiểu dữ liệu nguyên có thể có kích thước khác nhau và có …”
URL: https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%91_nguy%C3%AAn_(khoa_h%E1%BB%8Dc_m%C3%A1y_t%C3%ADnh)

[8] “Hai số được gọi là đối nhau khi chúng nằm ở 2 phía của điểm 0 và cách đều điểm 0 trên trục số. Muốn viết số đối của một số nguyên dương, bạn chỉ cần đặt dấu – trước số đó. Ngược lại, khi viết số đối của một số nguyên âm, bạn chỉ cần bỏ …”
URL: https://thosuaxe.info/so-nguyen-la-gi/

[9] “Số nguyên là một trong những khái niệm cơ bản nhất của toán học. Số nguyên bao gồm các số nguyên dương và các số đối của chúng là số nguyên âm. Ngoài ra số nguyên còn bao gồm số 0. Đây là số duy nhất nằm giữa và là ranh giới phân biệt giữa hai đầu âm và dương. Số nguyên là gì”
URL: https://kienthucmaymoc.com/so-nguyen-la-gi/

[10] “Khái Niệm Và Các Tập Hợp Số Cơ Bản Số Nguyên Là Gì Tại sonlavn.com. Số nguyên, số thực là những khái niệm được sử dụng trong toán học. Mà kiến thức toán học vô cùng phong phú, vô tận mà rất nhiều người luôn mày mò tìm tòi học tập. Trong bài viết này chúng tôi sẽ …”
URL: https://sonlavn.com/so-nguyen-la-gi/

Bạn đang xem từ khoá số nguyên là gì được cập nhật vào ngày 23/2/2023 trên . Đây là 10 kết quả tốt nhất tính từ ngày cập nhật đến nay. Bạn có thể gửi câu hỏi cho website của bên mình trong phần bình luôn nhé.