Rate this post

Stakeholder là thuật ngữ trong giới kinh doanh dùng để chỉ các cá nhân, nhóm người hoặc tổ chức có liên quan và ảnh hưởng đến lợi ích và thành bại của một doanh nghiệp hoặc dự án. Những bên liên quan này có thể bao gồm nhân viên, sếp, ban lãnh đạo, cổ đông, khách hàng, nhà cung cấp, cơ quan quản lý và những bên liên quan khác. Stakeholder có thể bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi các quyết định, hoạt động và kết quả của doanh nghiệp hoặc dự án. Việc xác định đúng Stakeholder là một trong những yếu tố quan trọng đối với thành công của một dự án hay doanh nghiệp.

stakeholder là gì được tham khảo từ các website

[1] “What is Stakeholder? Hiểu đơn giản, Stakeholder là các bên liên quan. Đó có thể là một cá nhân, một nhóm người hoặc cũng có thể là tổ chức chịu ảnh hưởng, liên quan gián tiếp hoặc trực tiếp đến sự thành công của một dự án.”
URL: https://supperclean.vn/stakeholder-la-gi/

[2] “Hiểu một cách đơn giản nhất, Stakeholder là tập hợp những bên liên quan tới hoạt động của một doanh nghiệp. Đó có thể bao gồm các nhà cung cấp, thành viên, nhân viên nội bộ, khách hàng, nhà đầu tư, cơ quan quản lý. Họ có tác động trực tiếp vào doanh nghiệp cả bên ngoài lẫn bên trong.”
URL: https://reviewaz.vn/stakeholder-la-gi

[3] “Stakeholder (các bên liên quan) là thuật ngữ trong giới kinh doanh dùng để chỉ các cá nhân, nhóm người hay tổ chức có mối quan tâm đến lợi ích của một doanh nghiệp, ảnh hưởng và chịu sự ảnh hưởng từ các quyết định của công ty cũng như sự thành bại của các hoạt động liên quan. Stakeholder có những loại nào?”
URL: https://wiki.tino.org/stakeholder-la-gi/

[4] “Internal Stakeholders. External Stakeholders. Internal stakeholders là những người ở trong nội bộ tổ chức. Dự án trực tiếp ảnh hưởng tới họ khi họ cũng tham gia dự án hoặc họ được thuê bởi tổ chức quản lý dự án đó. Những stakeholders đó bao gồm: nhân viên, sếp, ban lãnh …”
URL: https://pma.edu.vn/blogs/stakeholders-la-gi/

[5] “Stakeholder là gì? Hiểu theo cách đơn giản, ngắn gọn nhất thì Stakeholders có thể là một cá nhân, một tổ chức hay một nhóm người quan tâm đến dự án và mong muốn dự án thành công trọn vẹn. Điển hình những nhóm người thuộc Stakeholders là nhà cung cấp, nhà đầu tư bên ngoài, cơ quan quản lý, thành viên tổ chức, nhân viên nội bộ và khách hàng.”
URL: https://muaban.net/blog/stakeholders-120012/

[6] “Stakeholders là các bên liên quan trong dự án Họ là đối tượng có thể tác động và/hoặc đồng thời chịu tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; hoặc bị ảnh hưởng bởi các quyết định, hoạt động và kết quả của dự án.”
URL: https://palada.vn/stakeholders-la-gi/

[7] “Stakeholder nghĩa là các bên liên quan Stakeholder có thể bao gồm những nhóm người sau: các nhà cung cấp, các thành viên, nhân viên trong nội bộ, khách hàng, nhà đầu tư bên ngoài hoặc các cơ quan quản lý… Việc xác định đúng Stakeholder là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của dự án.”
URL: https://voh.com.vn/tiet-kiem/stakeholder-la-gi-tam-quan-trong-cua-stakeholder-trong-cac-du-an-doanh-nghiep-336122.html

[8] “Stakeholder (tạm dịch là các bên liên quan) là thuật ngữ dùng để chỉ các cá nhân, nhóm, tổ chức có mối quan hệ liên quan mật thiết với doanh nghiệp, đặc biệt trong các dự án.”
URL: https://www.atoha.com/blogs/kien-thuc/cac-ben-lien-quan-trong-du-an

[9] “Khái niệm Stakeholders có nghĩa là Các bên liên quan mật thiết. Theo Viện Quản lý Dự án (PMI), Các bên liên quan (stakeholders) là cá nhân, nhóm hoặc tổ chức có thể ảnh hưởng, bị ảnh hưởng hoặc nhận thấy bản thân bị ảnh hưởng bởi quyết định, hoạt động hoặc kết quả của dự án, chương trình hoặc danh mục.”
URL: https://totvadep.com/stakeholder-la-gi-tam-quan-trong-cua-stakeholder/

[10] “Stakeholder được dịch ra Tiếng Việt có nghĩa là các bên liên quan, mà các bên liên quan được hiểu ở đây là các cá nhân hoặc tổ chức có những ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của doanh nghiệp. Các bên liên quan còn là một cụm từ dùng để chỉ những cá nhân liên quan có tác động đến doanh nghiệp có thể từ bên ngoài hoặc bên trong.”
URL: https://kdigimind.com/stakeholder-la-gi/

Bạn đang xem từ khoá stakeholder là gì được cập nhật vào ngày 24/2/2023 trên . Đây là 10 kết quả tốt nhất tính từ ngày cập nhật đến nay. Bạn có thể gửi câu hỏi cho website của bên mình trong phần bình luôn nhé.