Rate this post

Stand up for là cụm từ trong tiếng Anh có nghĩa là bảo vệ hoặc hỗ trợ một ý tưởng hoặc một người đang bị chỉ trích hoặc tấn công. Stand up cũng có thể có nghĩa là chịu đựng hoặc tha thứ. Stand up for có thể dùng để bảo vệ bản thân hoặc người khác.

stand up for là gì được tham khảo từ các website

[1] “Ý nghĩa của stand up for something/someone trong tiếng Anh stand up for something/someone phrasal verb with stand verb uk / stænd / us / stænd / stood | stood (also stick up for something/someone) B2 to defend or support a particular idea or a person who is being criticized or attacked: Its high time we all stood up for our rights around here.”
URL: https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/stand-up-for

[2] “Ý nghĩa của Stand up for là: Bảo vệ, hỗ trợ Ví dụ cụm động từ Stand up for Dưới đây là ví dụ cụm động từ Stand up for: – Hes the kind of manager who will always STAND UP FOR his staff. Anh ta là một người quản lí người mà luôn luôn bảo vệ nhân viên của mình. Một số cụm động từ khác”
URL: https://vietjack.com/cum-dong-tu/stand-up-for.jsp

[3] “stand-up adjective (PERSON) US informal loyal; that you can rely on to defend you: He was friendly, passionate, and a stand-up kind of guy. SMART Vocabulary: các từ liên quan và các cụm từ stand-up adjective (ARGUMENT) UK involving violence or loud shouting, etc.: The two men had had a stand-up row in the pub after the game.”
URL: https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/stand-up

[4] “To stand up for yourself/myself/somebody/something = to defend, to support (1) Người xưa có nói, một điều nhịn là chin điều lành. Tuy nhiên, không phải lúc nào mình cũng nhịn khi người ta hành mình được. Vì nhiều lí do, ta sẽ đứng lên phản kháng để bảo vệ, bênh vực mình. Đó gọi là stand up for myself . Example:”
URL: https://learnlingo.co/stand-up-for-nghia-la-gi/

[5] “Cụm từ Stand for có nghĩa là chấp nhận hay chịu đựng, tha thứ Ví dụ: I dont want to stand for his rudeness any longer. Tôi không muốn chịu đựng sự thô lỗ của anh ta nữa. Cụm từ stand for có nghĩa là thay thế hay đại điện Ví dụ: Ms Lien will stand in for Mr Tuan this week Cô Liên sẽ thay thế cho thầy Tuấn tuần này.”
URL: https://www.studytienganh.vn/news/1921/stand-for-la-gi-va-cau-truc-cum-tu-stand-for-trong-cau-tieng-anh

[6] “Stand up nghĩa là bênh vực, ủng hộ She stand up me because I did the right thing Cô ấy ủng hộ tôi bởi vì tôi đã làm điều đúng đắn Cấu trúc và cách dùng cụm từ Stand Up Để biết thêm stand up được sử dụng trong câu tiếng Anh như thế nào, ta hãy cùng đến với cấu trúc của nó Cấu trúc: Stand up + for + sth/sb”
URL: https://www.studytienganh.vn/news/2858/stand-up-la-gi-va-cau-truc-cum-tu-stand-up-trong-cau-tieng-anh

[7] “Stand up là các từ được sử dụng vào giờ đồng hồ Anh tương đối nhiều với thường xuyên, đặc biệt là trong giao tiếp. Vậy Stand up Có nghĩa là gì, gồm có cấu tạo nào được áp dụng trong câu giờ đồng hồ Anh. Hãy theo dõi bài viết dưới đây để có đa số thông tin hữu dụng rất có thể bạn chưa biết về st up Stvà up tức thị gì? St up nghĩa là đứng lên”
URL: https://ttmn.mobi/stand-up-for-la-gi/

[8] “Cụm tự Stand for Tức là chấp nhận tốt chịu đựng, tha thứ Ví dụ: I dont want lớn stvà for his rudeness any longer. Bạn đang xem: Stand for là gì, stand up for nghĩa là gì Tôi không thích chịu đựng sự lỗ mãng của anh ấy ta nữa. Cụm từ st for tức là thay thế hay đại điện Ví dụ:”
URL: https://hoctronews.com/stand-for-la-gi/

[9] “to make a stand for a principle. đấu tranh cho một nguyên tắc. a stand of sixty days. cuộc cầm cự sáu mươi ngày. chỗ đứng, vị trí. to take ones stand near the door. đứng gần cửa. to take ones stand on the precise wording of the act. căn cứ vào từng lời của đạo luật.”
URL: http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/Stand

[10] “Với các chữ cái, stand for nghĩa là viết tắt. Ví dụ: I dont want to stand for his rudeness any longer ( Tôi không muốn chịu đựng sự thô lỗ của anh ta lâu hơn nữa ). What do the letters WHO stand for? ( WHO là chữ viết tắt của cái gì?) Stand up to Khi muốn nói ai đó vùng lên, chống lại điều gì đó, bạn dùng thành ngữ stand up to.”
URL: https://vnexpress.net/cach-dung-thanh-ngu-tieng-anh-voi-stand-va-have-4373525.html

Bạn đang xem từ khoá stand up for là gì được cập nhật vào ngày 1/2/2023 trên . Đây là 10 kết quả tốt nhất tính từ ngày cập nhật đến nay. Bạn có thể gửi câu hỏi cho website của bên mình trong phần bình luôn nhé.