Sử dụng ID số cá nhân Facebook hoặc FBID

Rate this post

Chúng tôi sử dụng ID số cá nhân của Facebook cho các hoạt động API đồ thị facebook, fb: quản trị viên, plugin xã hội và hơn thế nữa. Nó có nghĩa là gì ?

Sử dụng ID số cá nhân Facebook hoặc hoạt động API Đồ thị FBID:

API Đồ thị là cách chính để lấy dữ liệu vào và ra khỏi biểu đồ xã hội của Facebook. Đó là một API dựa trên HTTP cấp thấp được sử dụng để truy vấn dữ liệu, đăng câu chuyện mới, tải ảnh lên và nhiều tác vụ khác mà ứng dụng có thể cần thực hiện.

API Đồ thị được đặt tên theo ý tưởng về ‘biểu đồ xã hội’ – một đại diện của thông tin trên Facebook bao gồm:

 • – về cơ bản là “những thứ” chẳng hạn như Người dùng, Ảnh, Trang, Nhận xét
 • các cạnh – kết nối giữa những “thứ” đó, chẳng hạn như Ảnh của Trang hoặc Nhận xét về Ảnh
 • các trường – thông tin về những “thứ” đó, chẳng hạn như ngày sinh của một người hoặc tên của một Trang

Mỗi nút có một ID duy nhất được sử dụng để truy cập nó thông qua API Đồ thị. Người dùng đại diện cho một người trên Facebook. Nút / {user-id} trả về một người dùng. Sau đây là những điều có thể được xác định bằng cách sử dụng API đồ thị

1. Hai người có phải là bạn trên Facebook không?

Bạn có thể xác định xem hai người có phải là bạn bè trên Facebook hay không mà không cần phải phân tích cú pháp toàn bộ danh sách bạn bè của họ.

Sử dụng các API này

/ {user-a-id} / friends / {user-b-id} – công cụ sửa đổi API Read này sẽ cho phép bạn kiểm tra qua API.

  Cách Cài Đặt Modem Wifi TP-Link cho Mạng VNPT

2. Xuất bản Cập nhật trạng thái mới

Ứng dụng có thể tạo cập nhật trạng thái mới thay mặt cho mọi người hoặc Trang Facebook.

Sử dụng các API này

/ {user-id} / nguồn cấp dữ liệu cho những người trên Facebook.

/ {page-id} / nguồn cấp dữ liệu cho Trang Facebook.

3.Tải lên ảnh, video và tạo album ảnh

Các ứng dụng có thể xuất bản và tạo album ảnh mới, đồng thời xuất bản ảnh hoặc video qua API Đồ thị thay mặt cho mọi người hoặc Trang Facebook.

Sử dụng các API này

/ {user-id} / album để tạo album ảnh trống cho mọi người.

/ {page-id} / album để tạo album ảnh trống cho Trang Facebook.

/ {album-id} / photos để thêm ảnh vào album hiện có cho mọi người hoặc cho Trang.

/ {event-id} / videos để cập nhật video của sự kiện.

4. Chia sẻ liên kết

Ứng dụng có thể chia sẻ liên kết đến nội dung trên các trang web khác thay mặt cho mọi người hoặc Trang Facebook.

Sử dụng các API này

/ {user-id} / nguồn cấp dữ liệu cho những người trên Facebook, sử dụng trường liên kết.

/ {page-id} / nguồn cấp dữ liệu cho Trang Facebook, sử dụng trường liên kết.

5. Lập lịch đăng bài cho các trang

Các bài đăng trên Trang Facebook có thể được lên lịch phát trực tiếp vào một thời điểm cụ thể.

Sử dụng các API này

/ {page-id} / nguồn cấp dữ liệu để xuất bản các bài đăng trên Trang, sử dụng trường Sched_publish_time và trường đã xuất bản có giá trị là false.

6. Nội dung cập nhật

Cũng có thể sao lưu các bài đăng trên Trang bằng cách sử dụng API Đồ thị. Điều này có thể liên quan đến việc cập nhật một bài đăng hiện có với một ngày mới hoặc tạo nó vào thời điểm xuất bản. Open Graph Actions được xuất bản thay mặt cho mọi người cũng có thể được cập nhật lại

Sử dụng các API này

/ {page-id} / nguồn cấp dữ liệu để xuất bản các bài đăng trên Trang, sử dụng trường backdated_time.

7. Tạo nội dung mà không xuất bản

Có thể thêm một số nội dung vào Biểu đồ mà không cần xuất bản nguồn cấp tin tức hoặc câu chuyện tiểu sử cho biết rằng nó đã được tạo. Điều này hữu ích trong một số trường hợp, chẳng hạn như các bài đăng trên Trang được lên lịch phát trực tiếp vào một thời điểm cụ thể hoặc khi ảnh được sử dụng trong nhận xét ảnh.

  Khôi phục tài khoản Instagram mà không cần e-mail hoặc số điện thoại

Sử dụng các API này

/ {page-id} / feed sử dụng trường đã xuất bản làm tham số để tạo các bài đăng, liên kết hoặc cập nhật trạng thái chưa được xuất bản cho một Trang.

8. Phản hồi sự kiện

Ứng dụng có thể trả lời các sự kiện thay mặt cho mọi người.

Sử dụng các API này

/ {event-id} / tham dự để cho biết một người đang tham dự.

/ {event-id} / từ chối cho biết người này đã từ chối tham dự.

9. Kiểm tra ứng dụng của bạn

Các ứng dụng có thể tạo người dùng thử nghiệm và sử dụng họ để thực hiện các lệnh gọi API.

Sử dụng các API này

/ {app-id} / account / test-users để tạo và liên kết những người dùng thử nghiệm.

/ {test-user-id} để cập nhật mật khẩu hoặc tên của người dùng thử nghiệm.

Plugin xã hội

Đây là những plugin xã hội mà facebook có.

 • Nút Lưu
 • Thích, Chia sẻ, Gửi và Trích dẫn
 • Bài đăng & Trình phát video được nhúng
 • Trình cắm trang
 • Bình luận
 • Plugin xã hội Follow ButtonFB có thể được sử dụng trên trang web của bạn bằng cách sử dụng mã được tạo bởi Trình tạo mã FB
  Bất kỳ plugin xã hội nào, fb sẽ xem xét thẻ fb: admin để xác định quyền truy cập vào các tính năng quản trị trực tiếp từ trang web của bạn.
  Ví dụ: nếu bạn sử dụng hộp nhận xét và bạn có
<meta property = "fb: administrator" content = "USER_ID" /> với giá thầu của bạn

Tại sao giao thức Open Graph của Facebook yêu cầu fb: admin hoặc fb: app_id?

Danh sách được phân tách bằng dấu phẩy gồm ID người dùng Facebook hoặc ID ứng dụng Nền tảng Facebook quản lý trang này. Việc bao gồm cả fb: admin và fb: app_id trên trang của bạn đều hợp lệ.

Bất kỳ plugin xã hội nào, fb sẽ xem xét thẻ fb: administrator để xác định quyền truy cập vào các tính năng quản trị trực tiếp từ trang web của bạn. Ví dụ: nếu bạn sử dụng hộp nhận xét và bạn có

<meta property = "fb: admin" content = "USER_ID" />

với fbid của bạn, trong khi đăng nhập, nó sẽ cung cấp cho bạn quyền truy cập để kiểm duyệt hộp nhận xét. Và bạn có thể thêm nhiều UID Facebook của quản trị viên vào thẻ meta bằng cách thêm chúng được phân tách bằng dấu phẩy. Trang của bạn sẽ xuất hiện trong phần “Thích và Sở thích” trong hồ sơ của người dùng và bạn có thể xuất bản cập nhật cho người dùng

  Làm thế nào để biết nếu ai đó đã chặn bạn trên Facebook

Q Tầm quan trọng của tài sản này là gì?
Nếu không có thuộc tính này, bạn sẽ mất quyền quản trị ngay trên Trang Facebook Open Graph

Q Quản trị trang nào?
Khi người dùng thích trang của trang web của bạn, nó sẽ tạo Trang Facebook Open Graph Khi người dùng cố gắng truy cập trang đó (bằng cách bấm vào các ấn phẩm hoặc tìm kiếm), nó sẽ chuyển hướng đến trang của trang web của bạn.

Q Tại sao chúng ta cần quản trị một số trang?

Để xuất bản cập nhật trạng thái lên nguồn cấp tin tức của người dùng, hãy tạo sự kiện hoặc thêm hình ảnh liên quan đến trang này.

Bao gồm thẻ fb: app_id trong HTML HEAD của bạn sẽ cho phép trình quét Facebook liên kết thực thể Open Graph cho URL đó với một ứng dụng. Điều này sẽ cho phép bất kỳ quản trị viên nào của ứng dụng đó xem Thông tin chi tiết về URL đó và bất kỳ plugin xã hội nào được kết nối với URL đó.

Thẻ fb: administrator cũng tương tự, nhưng cho phép bạn chỉ định từng ID người dùng mà bạn muốn cấp quyền để thực hiện các thao tác trên.

Bạn có thể bao gồm một trong hai thẻ này hoặc cả hai, tùy thuộc vào số lượng người bạn muốn quản trị Thông tin chi tiết, v.v. Một yêu cầu tối thiểu là fb: quản trị viên. Phần còn lại của các thẻ Open Graph sẽ vẫn được chọn khi mọi người chia sẻ và thích URL của bạn, tuy nhiên, nó có thể gây ra sự cố trong tương lai, vì vậy hãy bao gồm một trong những điều trên.

fb: quản trị viên được chỉ định như thế này:

<meta property = "fb: admin" content = "USER_ID" />
HOẶC
<meta property = "fb: admin" content = "USER_ID, USER_ID2, USER_ID3" />

và fb: app_id như thế này:

<meta property = "fb: app_id" content = "APPID" />

Tham khảo
– http://developers.facebook.com/docs/opengraph/
– https://developers.facebook.com/docs/graph-api/using-graph-api

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here