Sử Dụng Linux Trong Windows Terminal

Rate this post

Windows Terminal là một ứng dụng giao diện dòng lệnh mạnh mẽ cho hệ điều hành Windows, cho phép bạn truy cập và sử dụng các môi trường dòng lệnh khác nhau bao gồm cả Linux. Dưới đây, chúng ta sẽ hướng dẫn cách sử dụng Linux trong Windows Terminal.

Phần 1: Cài Đặt Windows Terminal

Trước tiên, bạn cần cài đặt Windows Terminal nếu chưa có nó trên máy tính của bạn. Bạn có thể tải ứng dụng này từ Microsoft Store hoặc từ trang web chính thức của Windows.

  Cách cài đặt một máy in cho nhiều máy tính

Phần 2: Cài Đặt Môi Trường Linux

H1: Sử Dụng Windows Subsystem for Linux (WSL)

Windows Subsystem for Linux (WSL) là một tính năng của Windows 10 và phiên bản mới hơn, cho phép bạn cài đặt và chạy các bản phân phối Linux trực tiếp trên Windows. Để cài đặt WSL:

  1. Mở PowerShell hoặc Command Prompt với quyền quản trị.
  2. Chạy lệnh sau để kiểm tra phiên bản Windows của bạn:
    wsl --list --online
  3. Chạy lệnh sau để cài đặt một bản phân phối Linux (ví dụ: Ubuntu):
    wsl --install -d Ubuntu
  4. Khi cài đặt hoàn tất, khởi động bản phân phối bằng cách chạy:
    wsl -d Ubuntu

H2: Cài Đặt Môi Trường Linux Khác

Ngoài WSL, bạn cũng có thể sử dụng các công cụ và môi trường Linux khác như Cygwin hoặc Git Bash để sử dụng trong Windows Terminal. Tùy thuộc vào sự lựa chọn của bạn, bạn có thể cài đặt môi trường này từ trang web chính thức của nó.

  Hướng dẫn cách phục hồi file Word chưa được lưu hiệu quả nhất

Phần 3: Sử Dụng Linux Trong Windows Terminal

H1: Khởi Động Môi Trường Linux

Sau khi cài đặt môi trường Linux theo cách bạn đã chọn, bạn có thể khởi động nó trong Windows Terminal bằng cách mở Windows Terminal và chọn bản phân phối Linux (hoặc môi trường khác) trong danh sách các môi trường có sẵn.

H2: Sử Dụng Lệnh Linux

Bây giờ bạn đã có môi trường Linux hoạt động trong Windows Terminal, bạn có thể sử dụng lệnh Linux bình thường như bạn làm trên một hệ thống Linux thực sự. Bạn có thể cài đặt phần mềm, chạy tập lệnh, và thực hiện các công việc khác mà bạn mong muốn.

  Hướng dẫn gửi email với chức năng tự hủy trên hộp thư Gmail

Phần 4: Kết Luận

Windows Terminal cho phép bạn tích hợp và sử dụng Linux dễ dàng trong môi trường Windows. Việc này có thể hữu ích nếu bạn muốn thực hiện các tác vụ đặc biệt của Linux trên máy tính Windows của bạn mà không cần cài đặt một hệ thống Linux riêng biệt.