Rate this post

Sự vật hiện tượng là một khái niệm trong văn học, nghệ thuật và triết học. Nó được dùng để miêu tả một sự vật hoặc một hiện tượng mà người đọc hoặc người xem có thể tưởng tượng ra hoặc tìm thấy có ý nghĩa. Hiện tượng có thể là tự nhiên hoặc tạo ra bởi con người, và có thể được sử dụng để miêu tả cảm xúc, suy nghĩ, hoặc trải nghiệm của nhân vật trong một tác phẩm

  scp là gì ?