Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

Hàm IF Trong Excel

Hàm IF trong Excel giữa hai số hoặc ngày tháng

Hướng dẫn cho biết cách sử dụng hàm IF trong Excel để xem liệu một số hoặc ngày nhất định có nằm giữa hai giá trị hay không. Để kiểm tra xem một giá trị đã cho có nằm giữa hai giá trị số hay không, bạn có thể sử dụng hàm AND với hai phép…