Đăng ký ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Đăng nhập

Đăng ký ngay

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Các hàm xử lý xâu trong c++ 1.Hàm strcpy:sao chép chuỗi nguồn vào chuỗi đích. Cấu trúc: char*strcpy(char *dich, char *nguon); 2.Hàm strncpy: sao chép n kí tự đầu tiên của chuỗi nguồn vào chuỗi đích. Cấu trúc: char *strncpy(char *dich, char *nguon,int n); 3.Hàm strlen:cho biết độ ...

Xem tiếp