Tải Ghost Win 10 32Bit và 64Bit Link Google Drive Đã Active

Rate this post

Ghost Win 10 sẽ giúp cho bạn cài windows nhanh chóng. Hiện tại bây giờ có rất nhiều người làm bản Ghost Win có đầy đủ các phần mềm như : office , unikey, photoshop …. Phiên bản Ghost Win 10 có đẩy đủ các phần mềm văn phòng cần thiết và đã active.

Nội dung bài viết

Đặc điểm chung của các phiên bản Ghost Win 10

  • Thời gian cài đặt nhanh chóng
  • Dễ sử dụng, nhẹ cho máy tính, chiếm ít ram và tạo sự ổn định cho máy tính.
  • Không cần cài đặt các phần mềm văn phòng và các phần mềm thông dụng.
  • Tất cả các phần mềm thông dụng đều có trong bản Ghost Win sau khi cài Ghost Win sẽ có sẵn trong máy tính luôn.
  • Không phải cài đặt driver
  • Có sẵn bản quyền
  Hướng dẫn kiểm tra máy tính, ổ cứng hỗ trợ SATA 3 hay SATA 2

Lưu ý khi tải Ghost Win 10

Sau khi cài đặt bạn cần check ngày MD5 để xác định xem phiên bản cài đặt có bị lỗi hay không. Sau đó mới cài.

Trong quá trình sử dụng cần thỉnh thoảng dọn rác và chống phân mảnh để HDD hoạt động tốt hơn.

Tải Ghost Win 10

Ghost Win 10 1809 Pro – No Soft, Autumn Memories 2019

Hình Ảnh phiên bản Ghost Win 10

 

Tải về Ghost Win 10 1809 No Soft

Linh Tải FSHARE

Link Tải uploading

Thông tin File Ghost MD5
x86 – 3.32 GB x86 – 9892358B – B9BB5AC7 – D16DB79D – B0418138
x64 – 4.84 GB x64 – 472E1EE9 – 81E5AE01 – A18C5340 – C6B59F98
TIB – 4.66 GB TIB – 56CC0DDF – FF194AF6 – 3B812569 – EBFD169C
ISO x86 – 3.41 GB ISO x86 – 78E98EF7 – 8736FDCD – F157C9FF – FE2E3E4F

ISO x64 – 4.89 GB

ISO x64 – 477347DA – 4B9B8DB0 – 0A1ACE86 – B9281D71

Ghost Win 10 1809 – Full Soft, Không Cá Nhân Hóa

Hỉnh Ảnh Phiên Bản Ghost Win 10

Tải Ghost Win 10 1803

Linh Tải FSHARE

Link Tải uploading

 

Thông tin File Ghost MD5
x86 – 4.35 GB
x86 – 9E301030 – F82BFBC1 – 319C5A6E – F10E400B
x64 – 5.99 GB
x64 – 87FCB524 – A72DD6B6 – DDE3F9EA – 03F53866
UEFI – 5.78 GB
UEFI – 1851A2AD – 909DBC30 – A1BE449A – 9EB85C37

Ghost Windows 10 1809 Pro – No Soft & Full Soft Nhanh, Mượt Nhẹ

Hỉnh Ảnh Phiên Bản Ghost Win 10

  Cách khắc phục lỗi mất âm thanh trong win 7

Tải Ghost Windows 10 1809 Pro

Linh Tải FSHARE

Link Tải uploading

Thông tin File Ghost MD5
GHO – x86 – 3.53 GB x86 – AB2FF115 – 55274079 – 538E1129 – 3C406FAE
GHO – x64 – 4.95 GB

x64 – 3616D739 – 2BB31467 – ED4EE603 – E50ED790

GHO – TIB – 4.73 GB
x64 – 68B84936 – 575D29FC – F4EB6D79 – 2EAD5E04
ISO x86 – 3.86 GB x86 – 1CF90B44 – A49E54C0 – 960B3D4A – 5C7FB448
ISO x64 – 5.24 GB x64 – E1CECAC7 – 5CD34986 – A67ACDC4 – C33B59FD

Tải Ghost Win 10 1803 – Full Soft, Nhanh, Mượt, Nhẹ

Hỉnh Ảnh Phiên Bản Ghost Win 10

Download Ghost Win 10 1803

Linh Tải FSHARE

Link Tải uploading

 

Thông tin File Ghost MD5
TIB – 4.40 Gb x86 – 208929A2 – C320D103 – 41CD09EB – 575302E3
x64 – 4.46 Gb x64 – C73C92C8 – 52E22CE5 – E14BD9E7 – 9EC0B46E
x86 – 3.45 Gb
TIB – 2441653F – 559E4938 – F3730EF7 – 0D79F444

Ghost Win 10 1709 – Full Soft, Happy New Year 2018

Hỉnh Ảnh Phiên Bản Ghost Win 10

Tải Ghost Win 10 1709

Linh Tải FSHARE

Link Tải uploading

 

Thông tin File Ghost MD5
TIB – 4.40 Gb x86 – 208929A2 – C320D103 – 41CD09EB – 575302E3
x64 – 4.46 Gb x64 – C73C92C8 – 52E22CE5 – E14BD9E7 – 9EC0B46E
x86 – 3.45 Gb
TIB – 2441653F – 559E4938 – F3730EF7 – 0D79F444

Ghost Win 10 1709 – Full Soft Nhanh, Mượt, Nhẹ

Hỉnh Ảnh Phiên Bản Ghost Win 10

Tải Ghost Win 10 1709

Linh Tải FSHARE

Thông tin File Ghost MD5
TIB – 4.01 Gb
x86 – E1DF7874 – 6CD8DB48 – 09ECA3F9 – B64B4B92
x64 – 4.17 Gb
x64 – F4A65075 – 155D758F – B1753C78 – 0E0F7517
x86 – 3.06 Gb
TIB – 2F96E2F4 – 713C7D32 – 64000E83 – D4015EC5

Ghost Win 18 Pro Version 2 Full Soft – Nhanh, Mượt Nhẹ

Hỉnh Ảnh Phiên Bản Ghost Win 10

Tải Ghost Win 18 Pro Version 2

Linh Tải FSHARE

  3 Cách xóa tài khoản trên Telegram
Thông tin File Ghost MD5
Tib – 3.93 Gb
x86 – B36D8D64 – 6674B6C9 – 74C55993 – 5004DEB8
Gho x86 – 2.97 Gb
x64 – 90FD05CC – 455044CA – BC19669D – 398C2248
Gho x64 – 4.11 Gb
TIB – 21408170 – 9C31323F – C58771DC – F2F03108

Ghost Win 18 Luxury – Full Soft – Nhanh, Mượt Nhẹ

Hỉnh Ảnh Phiên Bản Ghost Win 10

Tải Ghost Win 18 Luxury

Linh Tải FSHARE

Filename Size MD5
Win 18 luxury x86 Lehait.GHO
3.5 GB
5037DA0EA510936302E50EAD0DC11ECA
Win 18 Luxury x64 Lehait.GHO
4.9 GB
1913F5FEF08D26677B2E29687D8C4275
UEFI Win 18 x64 Luxury Lehait.tib
4.5 GB 032443A54F0C8ABA629B74CBDD4F5AF1

Ghost Win 10 1903 19H1 – Nhanh, Mượt, Nhẹ

Hỉnh Ảnh Phiên Bản Ghost Win 10

Tải Ghost Win 10 1903 19H1

Linh Tải FSHARE

Full Soft

Filename Size MD5
x86
3.74 GB
138BF55A3E7CB767C99868DA2F7BD51B
x64
5.08 GB
08502DAC0B0DDD293EE6697D375CDCA0
UEFI
4.84 GB 745C96DB8480F85D237565795F3C4D84

No Soft

Filename Size MD5
x86
2.89 GB
4E790DF76B32563EF4D773D90F4606AC
x64
4.15 GB
28180B0710C3AA5CD7BDD2F36E824B17
UEFI
4.00 GB 1BD559F0D7F952D1D88B5D7344E2BEC3

IOS

Filename Size MD5
x86
3.91 GB
68B1FE9371A1CD05AE7A963E0866C055
x64
5.16 GB
8DD57BF7B5A902B8ACD096DE67AC650D

Ghost Win 10 1903 No Soft

Hỉnh Ảnh Phiên Bản Ghost Win 10

Tải Ghost Win 10 1903

Linh Tải FSHARE

Link Tải uploading

Thông tin File Ghost MD5
x64 – 4.67 GB 427112e1d9de52b6eb21ca6d555a6861
UEFI – 4.48 GB 8237c185357a151f37dd6f3a5a5b8480
x64 – 4.76 GB 94abb27b819152837a20d36213833b2e

Ghost Win 10 1909 – No Soft & Full Soft Final

Hỉnh Ảnh Phiên Bản Ghost Win 10

Tải Ghost Win 10 1909

Linh Tải FSHARE

Link Tải uploading

Full Soft

Thông tin File Ghost MD5
x86 – 4.15 GB 11223b06e9d64d88518ec5c33627f078
x64 – 5.57 GB 22f7628321a8880f7457c93c21de2976
UEFI – 5.23 GB be53d33297ee242ea8ff7b432b6f9360

No Soft

Filename Size MD5
x86
2.75 GB
1fb62d2df663fc994a5dc7ca578c4443
x64
4.01 GB
be082b8a465fbb1d0daaf4b5bea2a078
UEFI
3.84 GB b4f9104c896e2ab933335567817089b6IOS

IOS

Filename Size MD5
x86
3.23 GB
00706b5ee1faf754b1b0a0484905d45a
x64
4.61 GB
7ea8757567eaf28fd51c5056076493f9

Ghost Win 10 2004 20H1 – No & Full Soft

Hỉnh Ảnh Phiên Bản Ghost Win 10

Tải Ghost Win 10 2004 20H1

Linh Tải FSHARE

Link Tải uploading

Filename Size MD5
Win10.2004.x86 2.59 GB d2eb24816b423c4a7084f88abea50127
Win10.2004.x86.FS 4.22 GB 58f22eb8a54616fcc53276982c101acf
Win10.2004.x64.NS 3.79 GB 26f1971988dc30cd06e980a5f04055e0
Win10.2004.x64.FS 5.45 GB 40687710e3f44477425aabd6d48a365c
UEFI Win10.2004.x64.FS 5.26 GB 3d58e60cb104e68acfb3a112d79cb69e
Win 10 v2004 x86.iso 3.05 GB c04763594bf1d3bdf70274d5b09164c4
Win 10 v2004 x64.iso 4.38 GB c38aad4a84e6c9419fd505962f3e4a1c

Ghost Win 10 2004 – OS Build 19041.450

Hỉnh Ảnh Phiên Bản Ghost Win 10

Tải Ghost Win 10 2004

Linh Tải FSHARE

Link Tải uploading

Filename Size MD5
Win10x86.FS.gho 3.7 GB db54a03d18400228c4d2bf2d0c5612de
Win10x64.FS.gho 4.7 GB 8152ed036def8cdb5af263039386d8cc
Win10.x86.2004.iso 3.9 GB 43d92d71677a41b1a68882af0657d406
Win10.x64.2004.iso 5.1 GB 30abd45cf73d4d0e30892917b920ae45
UEFI Win10x64.FS.tib 4.5 GB ea5b7a4c916cd332e0d0f1245285fd51

 

Ghost Win 10 2009 20H2 – No & Full Soft

Hỉnh Ảnh Phiên Bản Ghost Win 10

Tải Ghost Win 10 2004

Linh Tải FSHARE

Link Tải uploading

Filename Size MD5
Win10.20H2.x86.Oct.2020.gho 4.62 GB 68cba515458fa7f636a0e4483d001c9a
Win10.20H2.x64.Oct.2020.gho 6.13 GB 7c88c7a19aa5cfd92237f1711413ea78
Win10.2009.Oct.2020.iso 6.49 GB 698ed96fcbf642b9d6a42f06ae394c43
UEFI Win10.20H2.x64.Oct.2020.tib 5.92 GB 645e0d7c014f53b6668fb14433ac3179

Ghost Win 10 LTSC 2020 – No & Full Soft

Hỉnh Ảnh Phiên Bản Ghost Win 10

Tải Ghost Win 10 LTSC 2020

Linh Tải FSHARE

Link Tải uploading

Filename Size MD5
Win10.LSTC.x86.Dec.2020.tib 4.66 GB ccc5b8c08aac8541e84f9c338ce7c9e7
Win10.LSTC.x64.Dec.2020.tib 6.15 GB 740d5cd2b72fb6fb60833a6de8ecc948
Win10.LTSC.Dec.2020.iso 6.07 GB 0982cbd9d470e390e278a98445ae4b1c

Ghost Win 10 20H2 – No & Full Soft Update Build 19042.802

Hỉnh Ảnh Phiên Bản Ghost Win 10

Tải Ghost Win 10 20H2

Linh Tải FSHARE

Link Tải uploading

Filename Size MD5
Win10.20H2.x86.2021.gho 4.78 GB B52D4749D77CAA76D18735490EBB43D3
Win10.20H2.x64.2021.gho 6.33 GB 929A77242DE28B841A111579537D422A
Win.10.20H2.Feb.2021.iso 6.12 GB 88C60B4F9886ACD4C3C7709454ABCDD8
UEFI Win10.20H2.x64.2021.tib 6.02 GB 567C1361B35AC997609B4D34CBAEC665

 

Ghost Win 10 LTSC 2021 – No & Full Soft OS Build 17763.1823

Hỉnh Ảnh Phiên Bản Ghost Win 10

Tải Ghost Win 10 LTSC 2021

Linh Tải FSHARE

Link Tải uploading

Filename Size MD5
Win10.LTSC.x86.iso 4.22 GB C00C05700FCAC821B9C2C53635949164
Win10.LTSC.x64.iso 5.50 GB F930EBB32A6E56E50398E26DE88E9AAB
Win10.LTSC.x86.gho 4.17 GB C47AD5CD4858F7617733FF83DC8A83C8
Win10.LTSC.x64.gho 5.36 GB ACA86A53E1806F4AA3C0C34D4D8474B7
UEFI Win10.LTSC.x64.tib 5.11 GB B55DBE5232E3D06F1218FDD6985A3056

 

Ghost Win 10 21H1 – No & Full Soft

Hỉnh Ảnh Phiên Bản Ghost Win 10

Tải Ghost Win 10 21H1

Linh Tải FSHARE

Link Tải uploading

Filename Size MD5
Win10.21H1.x86.gho 4.15 GB 03167E84B09C2A380AB9A52316C91963
Win10.21H1.x64.gho 5.79 GB 0C8EBA2F95A8C4AE9347FD74A7DCAB36
Win10.20H1.x86.iso 4.34 GB 5E1B22FA3ECEF7E889852B93AD8FB8D3
Win10.21H1.x64 6.10 GB 72DF9BCE9612EF86FFBA991903EAD793
UEFI Win10.21H1.x64.tib 5.50 GB F2D2570A59408B86D2C60AF6523541F7

Ghost Win 10 LTSC – No & Full Soft

Hỉnh Ảnh Phiên Bản Ghost Win 10

Tải Ghost Win 10 LTSC

Linh Tải FSHARE

Link Tải uploading

Filename Size MD5
Win10.LTSC.x64.Sep.2021.gho 6.40 GB EDC5C8382BF26A8A2AE58BF2F5EF8845
Win10.LTSC.x64.Sep.2021.iso 6.42 GB 99D9590F2CC78BCAD4E110DBEACF4C27
UEFI Win10.LTSC.x64.Sep.2021.tib 6.04 GB 4C834E0CEB11B87F3C76F69C7B116C96

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here