Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing loại

Taxi Bắc Ninh

Taxi Bắc Ninh là một khu vực rất phát triển và dịch vụ taxi tại bắc Ninh hoạt động rất mạnh. Đặc biệt, ở đây có rất nhiều các hãng taxi nổi tiếng tập hợp và chắc chắc chắn bạn sẽ không bao giờ thất vọng khi sử dụng dịch vụ tại Bắc Ninh.

Dịch vụ taxi bắc Ninh

Hiện tại có tới 15 hãng taxi nội tiếng. Cùng với rất nhiều hãng taxi tư nhân hoạt động tại Bắc Ninh.

Để thuận tiện trong việc đi lại của bạn. Bạn hãy lưu lại số điện thoại của các hãng taxi hoặc hãng mà mình thường xuyên sử dụng. Khi bạn cần có thể vào và gọi luôn khi mình cần.

Hiện nay website cung cấp cho bạn 15 hãng taxi khác nhau. Còn rất nhiều hãng taxi cá nhân hoặc taxi không mào nữa. Thế nhưng hiện còn chưa đi lần nào. Nếu bạn cung cấp taxi cá nhân hoặc không mào mà chưa cập nhật lên đây thì có thể để lại commet cho mình nhé. Mình sẽ cập nhật nhanh nhất.

Taxi Phú Sơn Bắc Ninh

0222.3.86.86.86 Phía trên là số điện thoại Taxi Phú Sơn Bắc Ninh . Mọi vấn đề về dịch vụ cũng như giúp đỡ bạn hãy liên hệ trực tiếp tới tổng đài của Taxi Phú Sơn Bắc Ninh để nhận được tư vấn chính xác nhất nhé.

Taxi Hội Lim Bắc Ninh

0222.3.711.711 Phía trên là số điện thoại Taxi Hội Lim Bắc Ninh . Mọi vấn đề về dịch vụ cũng như giúp đỡ bạn hãy liên hệ trực tiếp tới tổng đài của Taxi Hội Lim Bắc Ninh để nhận được tư vấn chính xác nhất nhé.

Taxi Bắc Ninh

0222.3.83.83.83 Phía trên là số điện thoại Taxi Bắc Ninh . Mọi vấn đề về dịch vụ cũng như giúp đỡ bạn hãy liên hệ trực tiếp tới tổng đài của Taxi Bắc Ninh để nhận được tư vấn chính xác nhất nhé.

Taxi Hà Nội Bắc Ninh

0222.3.69.69.69 Phía trên là số điện thoại Taxi Hà Nội Bắc Ninh . Mọi vấn đề về dịch vụ cũng như giúp đỡ bạn hãy liên hệ trực tiếp tới tổng đài của Taxi Hà Nội Bắc Ninh để nhận được tư vấn chính xác nhất nhé.

Taxi Sao Mai Bắc Ninh

0222.3.875.876 Phía trên là số điện thoại Taxi Sao Mai Bắc Ninh . Mọi vấn đề về dịch vụ cũng như giúp đỡ bạn hãy liên hệ trực tiếp tới tổng đài của Taxi Sao Mai Bắc Ninh để nhận được tư vấn chính xác nhất nhé.

Taxi Mạnh Huyền Bắc Ninh

0222.3.68.68.68 0222.3.76.76.76 Phía trên là số điện thoại Taxi Mạnh Huyền Bắc Ninh . Mọi vấn đề về dịch vụ cũng như giúp đỡ bạn hãy liên hệ trực tiếp tới tổng đài của Taxi Mạnh Huyền Bắc Ninh để nhận được tư vấn chính xác nhất nhé.

Taxi Kinh Bắc Bắc Ninh

0222.3.96.96.96 0222.3.73.73.73 Phía trên là số điện thoại Taxi Kinh Bắc Bắc Ninh . Mọi vấn đề về dịch vụ cũng như giúp đỡ bạn hãy liên hệ trực tiếp tới tổng đài của Taxi Kinh Bắc Bắc Ninh để nhận được tư vấn chính xác nhất nhé.

Ataxi Bắc Ninh

0222.3.89.89.89 Phía trên là số điện thoại Ataxi Bắc Ninh . Mọi vấn đề về dịch vụ cũng như giúp đỡ bạn hãy liên hệ trực tiếp tới tổng đài của Ataxi Bắc Ninh để nhận được tư vấn chính xác nhất nhé.

Taxi Trung Hiếu Bắc Ninh

0222.3.694.694 Phía trên là số điện thoại Taxi Trung Hiếu Bắc Ninh . Mọi vấn đề về dịch vụ cũng như giúp đỡ bạn hãy liên hệ trực tiếp tới tổng đài của Taxi Trung Hiếu Bắc Ninh để nhận được tư vấn chính xác nhất nhé.

Taxi Mai Linh Bắc Ninh

0222.3.895.895 Phía trên là số điện thoại Taxi Mai Linh Bắc Ninh . Mọi vấn đề về dịch vụ cũng như giúp đỡ bạn hãy liên hệ trực tiếp tới tổng đài của Taxi Mai Linh Bắc Ninh để nhận được tư vấn chính xác nhất nhé.