Home Taxi Taxi Cần Thơ

Taxi Cần Thơ

Cần Thơ là thành phố trực thuộc Trung ương, nằm ở vị trí trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Vốn được mệnh danh là Tây Đô – Thủ phủ của miền Tây Nam bộ từ hơn trăm năm trước, giờ đây Cần Thơ đã trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương và là một trong 4 tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm của vùng đồng bằng sông Cửu Long và là vùng kinh tế trọng điểm thứ tư của Việt Nam.

Cần Thơ đang hướng tới mục tiêu trở thành thành phố đồng bằng cấp quốc gia, văn minh, hiện đại, xanh, sạch đẹp, là trung tâm công nghiệp, trung tâm thương mại – dịch vụ, trung tâm giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ, trung tâm y tế và văn hóa của vùng.

Taxi Happy Cần Thơ

0
0292 3 77 77 77 Phía trên là số điện thoại Taxi Happy Cần Thơ. Mọi vấn đề về dịch vụ cũng như giúp đỡ bạn hãy liên hệ trực tiếp tới tổng đài của Taxi Happy Cần Thơ để nhận được tư vấn chính xác nhất nhé. Bạn xem thêm số điện thoại của các...

Taxi VIP Cần Thơ

0
0292 3 814 814 Phía trên là số điện thoại Taxi VIP Cần Thơ. Mọi vấn đề về dịch vụ cũng như giúp đỡ bạn hãy liên hệ trực tiếp tới tổng đài của Taxi VIP Cần Thơ để nhận được tư vấn chính xác nhất nhé. Bạn xem thêm số điện thoại của các hãng...

Taxi Green Cần Thơ

0
0292 3 739 739 Phía trên là số điện thoại Taxi Green Cần Thơ. Mọi vấn đề về dịch vụ cũng như giúp đỡ bạn hãy liên hệ trực tiếp tới tổng đài của Taxi Green Cần Thơ để nhận được tư vấn chính xác nhất nhé. Bạn xem thêm số điện thoại của các hãng...

Taxi Thịnh Phát Cần Thơ

0
0292 3 79 79 79 Phía trên là số điện thoại Taxi Thịnh Phát Cần Thơ. Mọi vấn đề về dịch vụ cũng như giúp đỡ bạn hãy liên hệ trực tiếp tới tổng đài của Taxi Thịnh Phát Cần Thơ để nhận được tư vấn chính xác nhất nhé. Bạn xem thêm số điện thoại...

Taxi Vinasa Cần Thơ

0
0292 3 827 827 Phía trên là số điện thoại Taxi Vinasa Cần Thơ. Mọi vấn đề về dịch vụ cũng như giúp đỡ bạn hãy liên hệ trực tiếp tới tổng đài của Taxi Vinasa Cần Thơ để nhận được tư vấn chính xác nhất nhé. Bạn xem thêm số điện thoại của các hãng...

Taxi Mai Linh Cần Thơ

0
0292 3 65 65 65 Phía trên là số điện thoại Taxi Mai Linh Cần Thơ. Mọi vấn đề về dịch vụ cũng như giúp đỡ bạn hãy liên hệ trực tiếp tới tổng đài của Taxi Mai Linh Cần Thơ để nhận được tư vấn chính xác nhất nhé. Bạn xem thêm số điện thoại...

Taxi Khánh Cường Cần Thơ

0
0292 3 86 86 86 Phía trên là số điện thoại Taxi Khánh Cường Cần Thơ. Mọi vấn đề về dịch vụ cũng như giúp đỡ bạn hãy liên hệ trực tiếp tới tổng đài của Taxi Khánh Cường Cần Thơ để nhận được tư vấn chính xác nhất nhé. Bạn xem thêm số điện thoại...

Must Read