Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing loại

Taxi Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên được tái lập ngày 1/1/1997 với việc tách tỉnh Bắc Thái thành hai tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên. Thái Nguyên nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc thủ đô Hà Nội, là trung tâm chính trị, kinh tế của khu Việt Bắc nói riêng, của vùng Trung du miền núi Đông Bắc nói chung, là cửa ngõ giao lưu kinh tế xã hội giữa vùng trung du miền núi với vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Thái Nguyên được coi là một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực lớn của cả nước với quy mô tổng cộng hàng chục trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp, các Viện Nghiên cứu. Thái Nguyên cũng là một địa bàn chiến lược về quốc phòng, là nơi đóng trụ sở Bộ tư lệnh, cùng nhiều cơ quan khác của Quân khu 1. Phía Bắc tiếp giáp với tỉnh Bắc Kạn, phía Tây giáp với các tỉnh Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, phía Đông giáp với các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang và phía Nam tiếp giáp với thủ đô Hà Nội; diện tích tự nhiên 3.562,82 km².

Taxi Việt Bắc Thái Nguyên

0208 3 658 658 Phía trên là số điện thoại Taxi Việt Bắc Thái Nguyên. Mọi vấn đề về dịch vụ cũng như giúp đỡ bạn hãy liên hệ trực tiếp tới tổng đài của Taxi Việt Bắc Thái Nguyên để nhận được tư vấn chính xác nhất nhé.

Taxi Mai Nga Thái Nguyên

0208 3 547 547 Phía trên là số điện thoại Taxi Mai Nga Thái Nguyên. Mọi vấn đề về dịch vụ cũng như giúp đỡ bạn hãy liên hệ trực tiếp tới tổng đài của Taxi Mai Nga Thái Nguyên để nhận được tư vấn chính xác nhất nhé.

Taxi Kiên Cường Thái Nguyên

0208 3 866 866 Phía trên là số điện thoại Taxi Kiên Cường Thái Nguyên. Mọi vấn đề về dịch vụ cũng như giúp đỡ bạn hãy liên hệ trực tiếp tới tổng đài của Taxi Kiên Cường Thái Nguyên để nhận được tư vấn chính xác nhất nhé.

Taxi Hưng Hải Thái Nguyên

0208 3 666 888 Phía trên là số điện thoại Taxi Hưng Hải Thái Nguyên. Mọi vấn đề về dịch vụ cũng như giúp đỡ bạn hãy liên hệ trực tiếp tới tổng đài của Taxi Hưng Hải Thái Nguyên để nhận được tư vấn chính xác nhất nhé.

Taxi Đức Quỳnh Thái Nguyên

0208 3 855 855 Phía trên là số điện thoại Taxi Đức Quỳnh Thái Nguyên. Mọi vấn đề về dịch vụ cũng như giúp đỡ bạn hãy liên hệ trực tiếp tới tổng đài của Taxi Đức Quỳnh Thái Nguyên để nhận được tư vấn chính xác nhất nhé.

Taxi Đăng Quang Thái Nguyên

0208 3 822 822 Phía trên là số điện thoại Taxi Đăng Quang Thái Nguyên. Mọi vấn đề về dịch vụ cũng như giúp đỡ bạn hãy liên hệ trực tiếp tới tổng đài của Taxi Đăng Quang Thái Nguyên để nhận được tư vấn chính xác nhất nhé.

Taxi Cường Tùng (Taxi 756) Thái Nguyên

0208 3 756 756 Phía trên là số điện thoại Taxi Cường Tùng (Taxi 756) Thái Nguyên. Mọi vấn đề về dịch vụ cũng như giúp đỡ bạn hãy liên hệ trực tiếp tới tổng đài của Taxi Cường Tùng (Taxi 756) Thái Nguyên để nhận được tư vấn chính xác nhất…

Taxi Thái Nguyên Thái Nguyên

0208 3 863 863 Phía trên là số điện thoại Taxi Thái Nguyên Thái Nguyên. Mọi vấn đề về dịch vụ cũng như giúp đỡ bạn hãy liên hệ trực tiếp tới tổng đài của Taxi Thái Nguyên Thái Nguyên để nhận được tư vấn chính xác nhất nhé.

Taxi Hoàng Gia Thái Nguyên

0208 3 867 867 Phía trên là số điện thoại Taxi Hoàng Gia Thái Nguyên. Mọi vấn đề về dịch vụ cũng như giúp đỡ bạn hãy liên hệ trực tiếp tới tổng đài của Taxi Hoàng Gia Thái Nguyên để nhận được tư vấn chính xác nhất nhé.

Taxi Mai Linh Thái Nguyên

0208 6 25 25 25 Phía trên là số điện thoại Taxi Mai Linh Thái Nguyên. Mọi vấn đề về dịch vụ cũng như giúp đỡ bạn hãy liên hệ trực tiếp tới tổng đài của Taxi Mai Linh Thái Nguyên để nhận được tư vấn chính xác nhất nhé.

Taxi Hoa Mai Thái Nguyên

0208 3 758 758 Phía trên là số điện thoại Taxi Hoa Mai Thái Nguyên. Mọi vấn đề về dịch vụ cũng như giúp đỡ bạn hãy liên hệ trực tiếp tới tổng đài của Taxi Hoa Mai Thái Nguyên để nhận được tư vấn chính xác nhất nhé.

Taxi Hà Lan Thái Nguyên

0208 3 759 759 Phía trên là số điện thoại Taxi Hà Lan Thái Nguyên. Mọi vấn đề về dịch vụ cũng như giúp đỡ bạn hãy liên hệ trực tiếp tới tổng đài của Taxi Hà Lan Thái Nguyên để nhận được tư vấn chính xác nhất nhé.