Home Taxi Taxi Thái Nguyên

Taxi Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên được tái lập ngày 1/1/1997 với việc tách tỉnh Bắc Thái thành hai tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên. Thái Nguyên nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc thủ đô Hà Nội, là trung tâm chính trị, kinh tế của khu Việt Bắc nói riêng, của vùng Trung du miền núi Đông Bắc nói chung, là cửa ngõ giao lưu kinh tế xã hội giữa vùng trung du miền núi với vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Thái Nguyên được coi là một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực lớn của cả nước với quy mô tổng cộng hàng chục trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp, các Viện Nghiên cứu. Thái Nguyên cũng là một địa bàn chiến lược về quốc phòng, là nơi đóng trụ sở Bộ tư lệnh, cùng nhiều cơ quan khác của Quân khu 1. Phía Bắc tiếp giáp với tỉnh Bắc Kạn, phía Tây giáp với các tỉnh Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, phía Đông giáp với các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang và phía Nam tiếp giáp với thủ đô Hà Nội; diện tích tự nhiên 3.562,82 km².

Taxi Sông Công Thái Nguyên

0
0208 3 762 762 Phía trên là số điện thoại Taxi Sông Công Thái Nguyên. Mọi vấn đề về dịch vụ cũng như giúp đỡ bạn hãy liên hệ trực tiếp tới tổng đài của Taxi Sông Công Thái Nguyên để nhận được tư vấn chính xác nhất nhé. Bạn xem thêm số điện thoại của...

Taxi Quỳnh Hoa Thái Nguyên

0
0208 3 645 645 Phía trên là số điện thoại Taxi Quỳnh Hoa Thái Nguyên. Mọi vấn đề về dịch vụ cũng như giúp đỡ bạn hãy liên hệ trực tiếp tới tổng đài của Taxi Quỳnh Hoa Thái Nguyên để nhận được tư vấn chính xác nhất nhé. Bạn xem thêm số điện thoại của...

Taxi Quý Đa Thái Nguyên

0
0208 3 856 856 Phía trên là số điện thoại Taxi Quý Đa Thái Nguyên. Mọi vấn đề về dịch vụ cũng như giúp đỡ bạn hãy liên hệ trực tiếp tới tổng đài của Taxi Quý Đa Thái Nguyên để nhận được tư vấn chính xác nhất nhé. Bạn xem thêm số điện thoại của...

Taxi Nam Mây Thái Nguyên

0
0208 3 841 841 Phía trên là số điện thoại Taxi Nam Mây Thái Nguyên. Mọi vấn đề về dịch vụ cũng như giúp đỡ bạn hãy liên hệ trực tiếp tới tổng đài của Taxi Nam Mây Thái Nguyên để nhận được tư vấn chính xác nhất nhé. Bạn xem thêm số điện thoại của...

Taxi Việt Bắc Thái Nguyên

0
0208 3 658 658 Phía trên là số điện thoại Taxi Việt Bắc Thái Nguyên. Mọi vấn đề về dịch vụ cũng như giúp đỡ bạn hãy liên hệ trực tiếp tới tổng đài của Taxi Việt Bắc Thái Nguyên để nhận được tư vấn chính xác nhất nhé. Bạn xem thêm số điện thoại của...

Taxi Thái Bảo Thái Nguyên

0
0208 3 737 737

Taxi Mai Nga Thái Nguyên

0
0208 3 547 547 Phía trên là số điện thoại Taxi Mai Nga Thái Nguyên. Mọi vấn đề về dịch vụ cũng như giúp đỡ bạn hãy liên hệ trực tiếp tới tổng đài của Taxi Mai Nga Thái Nguyên để nhận được tư vấn chính xác nhất nhé. Bạn xem thêm số điện thoại của...

Taxi Kiên Cường Thái Nguyên

0
0208 3 866 866 Phía trên là số điện thoại Taxi Kiên Cường Thái Nguyên. Mọi vấn đề về dịch vụ cũng như giúp đỡ bạn hãy liên hệ trực tiếp tới tổng đài của Taxi Kiên Cường Thái Nguyên để nhận được tư vấn chính xác nhất nhé. Bạn xem thêm số điện thoại của...

Taxi Hưng Hải Thái Nguyên

0
0208 3 666 888 Phía trên là số điện thoại Taxi Hưng Hải Thái Nguyên. Mọi vấn đề về dịch vụ cũng như giúp đỡ bạn hãy liên hệ trực tiếp tới tổng đài của Taxi Hưng Hải Thái Nguyên để nhận được tư vấn chính xác nhất nhé. Bạn xem thêm số điện thoại của...

Taxi Gang Thép Thái Nguyên

0
0208 3 831 831

Taxi Đức Quỳnh Thái Nguyên

0
0208 3 855 855 Phía trên là số điện thoại Taxi Đức Quỳnh Thái Nguyên. Mọi vấn đề về dịch vụ cũng như giúp đỡ bạn hãy liên hệ trực tiếp tới tổng đài của Taxi Đức Quỳnh Thái Nguyên để nhận được tư vấn chính xác nhất nhé. Bạn xem thêm số điện thoại của...

Taxi Đăng Quang Thái Nguyên

0
0208 3 822 822 Phía trên là số điện thoại Taxi Đăng Quang Thái Nguyên. Mọi vấn đề về dịch vụ cũng như giúp đỡ bạn hãy liên hệ trực tiếp tới tổng đài của Taxi Đăng Quang Thái Nguyên để nhận được tư vấn chính xác nhất nhé. Bạn xem thêm số điện thoại của...

Taxi Đại Từ Thái Nguyên

0
0208 3 526 526

Taxi Cường Tùng (Taxi 756) Thái Nguyên

0
0208 3 756 756 Phía trên là số điện thoại Taxi Cường Tùng (Taxi 756) Thái Nguyên. Mọi vấn đề về dịch vụ cũng như giúp đỡ bạn hãy liên hệ trực tiếp tới tổng đài của Taxi Cường Tùng (Taxi 756) Thái Nguyên để nhận được tư vấn chính xác nhất nhé. Bạn xem thêm...

Must Read