Rate this post

Thời khắc chuyển giao năm mới được gọi là “New Year’s Eve” hoặc “New Year’s Night” ( tạm dịch : Đêm giáp ngược năm mới) trong tiếng Anh. Đó là thời điểm trước khi chuyển sang năm mới theo Định nghĩa giáo lý và thông thường được chú ý đến với các hoạt động vui chơi, đặc biệt là tất cả hòa nhạc, bắn pháo hoa, bắn súng và các hoạt động chung với gia đình và bạn bè.

  oxit axit là gì cho ví dụ