Rate this post

Thời khắc chuyển giao năm mới được gọi là “New Year’s Eve” hoặc “New Year’s Night” ( tạm dịch : Đêm giáp ngược năm mới) trong tiếng Anh. Đó là thời điểm trước khi chuyển sang năm mới theo Định nghĩa giáo lý và thông thường được chú ý đến với các hoạt động vui chơi, đặc biệt là tất cả hòa nhạc, bắn pháo hoa, bắn súng và các hoạt động chung với gia đình và bạn bè.