thông tin là gì ?

Rate this post

Thông tin là một khái niệm rất quan trọng trong đời sống, trong công nghệ thông tin, và trong khoa học thông tin. Thông tin là một mô tả, hình thức hoặc cấu trúc của dữ liệu, cho phép người sử dụng có thể hiểu được ý nghĩa hoặc giá trị của dữ liệu đó.

Vai trò của thông tin là cung cấp cho chúng ta các kiến thức, kiến thức này được sử dụng để ra quyết định và giải quyết vấn đề. Ngoài ra, thông tin còn giúp chúng ta cập nhật các kiến thức mới nhất về thế giới xung quanh và là một phần không thể thiếu trong quá trình học tập và nghiên cứu.

Thuộc tính của thông tin bao gồm tính chất, độ tin cậy, độ chính xác, độ khách quan và tính toàn vẹn. Tính chất của thông tin liên quan đến tính chất về nội dung của thông tin, còn độ tin cậy liên quan đến mức độ đáng tin cậy của thông tin. Độ chính xác liên quan đến mức độ chính xác của thông tin, độ khách quan liên quan đến mức độ khách quan của thông tin và tính toàn vẹn liên quan đến mức độ toàn vẹn của thông tin.

Các dạng thông tin chủ yếu bao gồm thông tin số, văn bản, hình ảnh, âm thanh và video. Thông tin số là dạng thông tin được biểu diễn dưới dạng số hoặc ký hiệu. Văn bản là dạng thông tin được biểu diễn dưới dạng chữ viết. Hình ảnh là dạng thông tin được biểu diễn dưới dạng hình ảnh tĩnh. Âm thanh là dạng thông tin được biểu diễn dưới dạng âm thanh và video là dạng thông tin được biểu diễn dưới dạng hình ảnh chuyển động kết hợp với âm thanh.

  Nhảy cắt kéo là gì ?

thông tin là gì được tham khảo từ các website

[1] “Thông tin được nhúng trong một đối tượng toán học trừu tượng với hạt nhân phá vỡ đối xứng Đại diện trực quan của một công cụ thu hút kỳ lạ, với dữ liệu được chuyển đổi về cấu trúc fractal của nó Dữ liệu Trừu tượng Hệ thống thích ứng phức tạp Hệ thống phức tạp Điều khiển học Lưu trữ dữ liệu Quyền được thông tin Công nghệ thông tin và truyền thông”
URL: https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%B4ng_tin

[2] “= Tựu chung, khái niệm về thông tin là sự phản ánh sự vật, sự việc, hiện tượng của thế giới khách quan, các hoạt động của con người trong đời sống xã hội. Điều cơ bản là con người sẽ tiếp nhận thông tin để làm tăng hiểu biết cho mình và tiến hành những hoạt động có ích cho cộng đồng. Thông tin tiếng anh là gì?”
URL: https://ruaxetudong.org/thong-tin-la-gi/

[3] “Thông tin là gì? Thông tin là sự thông báo, trao đổi, giải thích về một đối tượng cụ thể nào đó và được thể hiện thông qua các dạng tín hiệu như âm thanh, chữ số, chữ viết… nhằm mang lại một sự hiểu biết nào đó cho đối tượng nhận tin.”
URL: https://luathoangphi.vn/thong-tin-la-gi/

  trọng lượng là gì ?

[4] “1. Thông tin là gì? Thông tin là sự thật, suy nghĩ hoặc dữ liệu được truyền đạt hoặc mô tả thông qua nhiều phương tiện khác nhau, như thông tin liên lạc bằng văn bản, bằng miệng, hình ảnh và âm thanh.”
URL: https://luatduonggia.vn/thong-tin-la-gi-vai-tro-thuoc-tinh-va-cac-dang-thong-tin/

[5] “Thông tin là một trong sáu loại tài nguyên trong tổ chức hoạt động: Trong bất kỳ tổ chức hoạt động ngày nay đều có 6 loại tài nguyên cơ bản: Tài chính; Nguồn nhân lực; Thiết bị; Máy móc; Nguyên nhiên vật liệu; Sự quản lý điều hành và thông tin. Thông tin là một trong ba thành phần cấu thành nên thế giới khách quan: Vật chất; Năng lượng; Thông tin.”
URL: https://lytuong.net/thong-tin-la-gi/

[6] “Thông tin là một loại nguồn lực đặc biệt quan trọng trong tổ chức; người quản lí cần thông tin để hoạch định và điều khiển tất cả các tiến trình trong tổ chức, giúp cho tổ chức tồn tại và phát triển trong môi trường hoạt động của nó.”
URL: https://vietnambiz.vn/thong-tin-information-la-gi-cac-dang-thong-tin-trong-to-chuc-20200218100750418.htm

[7] “Vai trò của thông tin trong quản lý. Trong hoạt động quản lý, thông tin có vai trò như sau: 1. Vai trò trong việc ra quyết định. Ra quyết định là một công việc phức tạp, khó khăn và hết sức quan trọng của các nhà quản trị. Để ra được một quyết định đúng đắn các nhà …”
URL: https://expgg.vn/hoi-dap/thong-tin-la-gi-vai-tro-cua-thong-tin/

  rape là gì ?

[8] “1. Thông tin là gì? Thuật ngữ thông tin mô tả tất cả những gì đem lại sự hiểu biết, nhận thức cho con người. Ví dụ: một chữ cái, chữ số, tên và tuổi của một người, một định lý trong toán học,…”
URL: https://gochocit.com/phan-cung-may-tinh/thong-tin-va-xu-ly-thong-tin-trong-may-tinh

[9] “Trên đây là những nội dung tư vấn nhằm giải đáp thắc mắc thông tin là gì? Nếu Quý khách còn thắc mắc gì vấn đề này hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết thì vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số tổng đài tư vấn 1900 6560. / () Facebook. Twitter …”
URL: https://tbtvn.org/thong-tin-la-gi/

[10] “Đấy là,: Thông tin là những gì con người thu nhận đc từ. hội đồng. phủ bọc, như sự vật, sự kiện,,…Thông tin mang về nhiều kiến thức, sự hiểu biết cho con người. Theo wikipedia, định nghĩa thông tin là giải quyết và xử lý, sự không chắc như đinh,; Đấy là, câu vấn …”
URL: https://hethongbokhoe.com/thong-tin-la-gi-ly-thuyet-thong-tin-va-du-lieu/

Bạn đang xem từ khoá thông tin là gì được cập nhật vào ngày 23/2/2023 trên . Đây là 10 kết quả tốt nhất tính từ ngày cập nhật đến nay. Bạn có thể gửi câu hỏi cho website của bên mình trong phần bình luôn nhé.