Thực Bào Là Gì : Quá Trình Quan Trọng Trong Sinh Học Tế Bào

Rate this post

Phagocytosis, hoặc còn gọi là quá trình thực bào, là một quá trình quan trọng trong sinh học tế bào. Quá trình này có thể được chia thành ba bước quan trọng: esti, các thụ thể bề mặt thực bào không đi đến, và không kích hoạt thực bào. Thú vị phải khi xem xét cách mà các thụ thể bề mặt thực bào tạo ra các cụm tế bào, và cách thực bào được kích hoạt và hạt thực hiện bởi chúng.

Esti: Mốc Đầu Tiên

Trong giai đoạn đầu tiên của phagocytosis, các tế bào đặc biệt, thường gọi là phagocyte hoặc một protist, bắt đầu quá trình bằng cách nuốt chửng một hạt rắn. Điều này tạo thành một khoang bên trong tế bào, gọi là phagosome. Quá trình này thường bắt đầu khi tế bào phát hiện một vật thể rắn mà nó muốn loại bỏ hoặc tiêu diệt.

  Body Shaming Là Gì: Hiểu Về Hiện Tượng Quấy Rối Về Thân Hình

Các Thụ Thể Bề Mặt Thực Bào

Một phần quan trọng của quá trình này là các thụ thể bề mặt thực bào. Chúng giúp tế bào gắn kết và nhấn chìm các vật thể rắn, tạo cụm để dễ dàng quản lý và tiêu diệt. Thụ thể bề mặt thực bào là những người hùng vô danh, làm nhiệm vụ quan trọng trong quá trình này.

Không Kích Hoạt Thực Bào

Sau khi tạo thành phagosome, quá trình không kích hoạt thực bào diễn ra. Nó bắt đầu khi phagosome kết hợp với một lysosome để tạo thành một phagolysosome. Trong phagolysosome, các enzyme và peroxide độc hại tiêu diệt và tiêu hóa vật thể rắn. Điều này là cách tế bào loại bỏ mầm bệnh và các mảnh vụn tế bào.

  Available Là Gì?

Phagocytosis Trong Hệ Miễn Dịch

Trong hệ thống miễn dịch của một sinh vật, phagocytosis đóng vai trò quan trọng trong việc loại bỏ mầm bệnh và các mảnh vụn tế bào. Khi một đại thực bào ăn một vi sinh vật gây bệnh, mầm bệnh sẽ bị mắc kẹt trong phagosome, sau đó kết hợp với một lysosome để tạo thành phagolysosome. Trong phagolysosome, các enzyme và peroxide độc hại tiêu diệt mầm bệnh. Vi khuẩn, tế bào mô chết và các hạt khoáng nhỏ có thể bị nuốt đi bởi quá trình phagocytosis này.

Lịch Sử

Quá trình phagocytosis đã được ghi nhận lần đầu bởi bác sĩ Canada William Osler vào năm 1876 và sau đó được nghiên cứu và đặt tên bởi Élie Metchnikoff vào năm 1880 và 1883.

Kết Luận

Phagocytosis, hoặc quá trình thực bào, là một phần quan trọng của sinh học tế bào và hệ thống miễn dịch. Nó cho phép tế bào nuốt chửng và tiêu diệt các vật thể rắn, giúp bảo vệ cơ thể khỏi mầm bệnh và các tác nhân gây bệnh. Quá trình này đã được nghiên cứu kỹ lưỡng và có lịch sử lâu đời trong lĩnh vực khoa học sinh học.