tính từ của fame là gì

Rate this post

Tính từ của “fame” là “famous” , nghĩa là nổi tiếng, được biết đến rộng rãi, được ưa chuộng, được coi là nổi tiếng, được nhiều người biết đến. Ví dụ như “a famous actor” (một diễn viên nổi tiếng), “a famous singer” (một ca sĩ nổi tiếng), “a famous book” (một cuốn sách nổi tiếng)

  tus là gì ?