Take a fresh look at your lifestyle.

.txt là phần mở rộng của loại file nào

0 291

.txt là phần mở rộng của loại file nào?

Nếu bạn có tập tin txt nhưng bạn không thể mở cũng như xem được chúng.txt: phần mở rộng của tập tin chương trình Notepad. Txt là một định dạng tập tin cho các văn bản và chúng thường chứa rất ít định dạng.

Định nghĩa chính xác nhất của các định dạng .txt không được xác định. Thông thường nó sẽ phù hợp với định dạng được chấp nhận bởi các thiết bị đầu cuối của các hệ thống soạn thảo văn bản đơn giản. Những tập tin có phần mở rộng.txt sẽ dễ dàng được đọc hoặc mở bất kỳ chương trình đọc văn bản.

Xem thêm:

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.