Đăng ký ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Đăng nhập

Đăng ký ngay

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

.txt là phần mở rộng của loại file nào

.txt là phần mở rộng của loại file nào?

Nếu bạn có tập tin txt nhưng bạn không thể mở cũng như xem được chúng.txt: phần mở rộng của tập tin chương trình Notepad. Txt là một định dạng tập tin cho các văn bản và chúng thường chứa rất ít định dạng.

Định nghĩa chính xác nhất của các định dạng .txt không được xác định. Thông thường nó sẽ phù hợp với định dạng được chấp nhận bởi các thiết bị đầu cuối của các hệ thống soạn thảo văn bản đơn giản. Những tập tin có phần mở rộng.txt sẽ dễ dàng được đọc hoặc mở bất kỳ chương trình đọc văn bản.

Xem thêm:


Viết bình luận

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>