us là gì ?

Rate this post

US là từ viết tắt của “United States”, có nghĩa là “Hoa Kỳ” hoặc “Hợp chủng quốc Hoa Kỳ”, là một quốc gia cộng hòa lập hiến liên bang nằm ở châu Mỹ. Nó bao gồm 50 tiểu bang và một đặc khu liên bang. Tên gọi khác của Hoa Kỳ bao gồm “America” và “USA”.

us là gì ? được tham khảo từ các website

[1] “US noun [ U ] us / ˈjuˈes / abbreviation for United States: a US citizen (Định nghĩa của us từ Từ điển Học thuật Cambridge © Cambridge University Press) Bản dịch của us trong tiếng Trung Quốc (Phồn thể) 集體, (用作動詞或介詞的受詞)我們, 我… Xem thêm trong tiếng Trung Quốc (Giản thể) 集体, (用作动词或介词的宾语)我们, 我… Xem thêm trong tiếng Tây Ban Nha”
URL: https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/us

[2] “Hợp chúng quốc Hoa Kỳ (tiếng Anh: The United States of America, United States of America, USA hoặc U. S. A.), gọi tắt là Hoa Kỳ (tiếng Anh: United States, US hoặc U. S.) hay Mỹ (tiếng Anh: America) là một quốc gia cộng hòa lập hiến liên bang ở châu Mỹ, nằm tại Tây Bán cầu, lãnh thổ bao …”
URL: https://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_K%E1%BB%B3

[3] “Us được viết đề đủ trong tiếng anh là United States. Nhiều nơi còn gọi Mỹ bằng cái tên rất thân quen America. Đây cũng chỉ là những từ thu gọn của từ dài hơn là The United States of America, viết gọn hơn là USA. Hợp chủng quốc hoa kỳ gồm 50 tiểu bang nhỏ, là một cộng hòa lập hiến liên bang. Trong đó có 1 đặc khu liên bang quân sự mạnh mẽ.”
URL: https://lagithe.info/us-la-gi.html

  official là gì ? "Official": Hiểu Rõ Hơn về Từ Thường Sử Dụng

[4] “US viết tắt của United States (Hoa Kỳ). Tên đầy đủ là United States of America (USA) – Hợp chủng quốc Hoa Kỳ còn gọi là nước Mỹ. Đây là một quốc gia cộng hòa lập hiến liên bang thuộc châu Mỹ. Quốc gia này nằm tại Tây Bán cầu, lãnh thổ bao gồm 50 tiểu bang (trong đó có 48 tiểu bang lục địa) và 1 đặc khu liên bang.”
URL: https://www.oecc.vn/tieng-anh/tieng-anh-uk-la-gi/

[5] “USA = United States of America. America = America. Note that the Americas refers to the continents of both North and South America. When people say America they are usually referring to the United States of America, which is the proper name of the country located on the north American continent. Xem bản dịch.”
URL: https://vi.hinative.com/questions/537210

  chia sẻ là gì ?

[6] “https://www.usmint.gov. Đồng đô la Mỹ hay Mỹ kim, USD ( tiếng Anh: United States dollar ), còn được gọi ngắn là đô la hay đô, là đơn vị tiền tệ chính thức của Hoa Kỳ. Nó cũng được dùng để dự trữ ngoài Hoa Kỳ. Hiện nay, việc phát hành tiền được quản lý bởi các hệ …”
URL: https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4_la_M%E1%BB%B9

[7] “US là gì ? US viết tắt của United States ( Hoa Kỳ ). Tên không thiếu là United States of America ( USA ) – Hợp chủng quốc Hoa Kỳ còn gọi là nước Mỹ . Đây là một quốc gia cộng hòa lập hiến liên bang thuộc châu Mỹ. Quốc gia này nằm tại Tây Bán cầu, lãnh thổ bao gồm 50 tiểu bang (trong đó có 48 tiểu bang lục địa) và 1 đặc khu liên bang.”
URL: https://vietlike.vn/us-la-gi-1642451103/

[8] “US là gì ? US viết tắt của United States ( Hoa Kỳ ). Tên rất đầy đủ là United States of America ( USA ) – Hợp chủng quốc Hoa Kỳ còn gọi là nước Mỹ . Đây là một quốc gia cùng hòa lập hiến liên bang thuộc châu Mỹ. Quốc gia này nằm tại Tây Bán cầu, lãnh thổ bao gồm 50 tiểu bang (trong đó mang 48 tiểu bang lục địa) và 1 đặc khu liên bang.”
URL: https://bloghong.com/us-la-gi-1648897103

  alpha là gì ?

[9] “US: tên viết tăt của United States of America (Hợp chúng quốc Hoa Kỳ), là một nước cộng hòa liên bang, bao gồm 50 bang và một quận liên bang. 48 bang giáp nhau và quận liên bang Washington D.C ở trung tâm bắc Mỹ giữa Canada và Mexico.”
URL: https://www.từ-điển.com/us

[10] “Ý nghĩa chính của US Hình ảnh sau đây trình bày ý nghĩa được sử dụng phổ biến nhất của US. Bạn có thể gửi tệp hình ảnh ở định dạng PNG để sử dụng ngoại tuyến hoặc gửi cho bạn bè qua email.Nếu bạn là quản trị trang web của trang web phi thương mại, vui lòng xuất bản hình ảnh của định nghĩa US trên …”
URL: https://www.abbreviationfinder.org/vi/acronyms/us.html

Bạn đang xem từ khoá us là gì ? được cập nhật vào ngày 24/2/2023 trên . Đây là 10 kết quả tốt nhất tính từ ngày cập nhật đến nay. Bạn có thể gửi câu hỏi cho website của bên mình trong phần bình luôn nhé.